AnaSayfa


AİLE HUKUKU
Aile Hukuku (Boşanma, Nafaka, Velayet), ülkemizde son yıllarda boşanma davalarının artmasıyla oldukça gündemde olan bir hukuk dalıdır. Özellikle Ankara boşanma davası oranı yüksek illerimiz arasındadır. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı ihtiyacının yoğun olarak görüldüğü illerimizdendir. Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorun, davaya yönelik herkesin yorumunun olabilmesidir. Yönlendirmeler ile birçok kişi yanlış işlemler kurmakta ve bunun sonucunda mağdur olmaktadır. Oysaki boşanma davası, ister anlaşmalı boşanma davası ister çekişmeli boşanma davası olsun en küçük bir hatada hak kayıplarına neden olduğu için takibi profesyonellik gerektirmektedir.  Bu nedenle avukat yardımı her zaman tarafların lehine olmaktadır. Boşanma avukatı Ankara ilinde olsun diğer illerimizde olsun müvekkillerin en çok soru yönelttiği avukatlardandır. Bu nedenle boşanma davalarının takibinde sabır, özveri ve güven boşanma avukatı için büyük önem taşır.

CEZA HUKUKU
Ceza davası, nitelikli çalışma gerektiren davalar arasındadır. Ceza avukatı Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlerde suç oranının yüksek olması ve buna bağlı olarak olay sayısının fazla olmasının neden olduğu iş yoğunluğuna bağlı olarak; olay sırasında alınan eksik ve hatalı ifadeleri veya toplanan gelişi güzel delilleri müvekkilinin mağduriyetine neden olmaması için evrensel hukuk normlarına uygun hale getirebilmelidir. Bu durum davanın seyrine önemli ölçüde katı sağlayacaktır. Ceza davalarının analizi çok iyi yapılmalı, sanığın lehine olabilecek tüm delillerin dava aşamasında göz önüne alınması sağlanmalıdır. Ceza avukatı, çalışmasında bu kıstasları çok iyi değerlendirmelidir. Böylelikle müvekkilinin lehine karar alınmasını sağlaya bilecektir.