AVUKAT ERDEM ÖZCAN

.

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku (Boşanma, Nafaka, Velayet), ülkemizde son yıllarda boşanma davalarının artmasıyla oldukça gündemde olan bir hukuk dalıdır. Özellikle Ankara boşanma davası oranı yüksek illerimiz arasındadır. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı ihtiyacının yoğun olarak görüldüğü illerimiz arasındadır. Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorun, herkesin davaya ilişkin yorumunun olabilmesidir. Yönlendirmeler ile birçok kişi yanlış işlemler kurmakta ve bunun sonucunda mağdur olmaktadır. Oysaki boşanma davası, ister anlaşmalı boşanma davası ister çekişmeli boşanma davası olsun yapıla bilecek küçük bir hatada dahi hak kayıplarına neden olabilecektir. Bu nedenle takibi profesyonellik gerektirmektedir, avukat yardımı her zaman tarafların lehine olacaktır. Boşanma avukatı Ankara ilinde olsun diğer illerimizde olsun müvekkillerin sürekli olarak soru yönelttiği avukatlardandır. Bu nedenle boşanma davalarının takibinde sabır, özveri ve güven boşanma avukatı için büyük önem taşır.

Boşanma Avukatı Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlerde dava sayısının fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanı seçimiyle ilgili bir durumdur. Bir uzmanlık alanı veya unvan değildir. 


BOŞANMA ve KADINA KARŞI ŞİDDET

Kadına karşı şiddetin son yıllarda önemli ölçüde artmasıyla ceza hukuku aile hukuku ile kesişmektedir. Aile içi şiddet, cinsel istismar, aile bireylerine karşı fena muamele gibi suçlar aynı zamanda boşanma davasına gerekçe oluşturur. Bu nedenle ceza davalarının analizi ve takibi çok iyi yapılmalıdır. Böylelikle hem ceza davası yönünden hem de boşanma davası yönünden müvekkilin lehine olabilecek hususlar somut olarak ortaya kona bilecektir.

Ankara gibi metropol şehirlerde boşanma davası sayısının artmasının bir nedeni de aile içi şiddetin önemli ölçüde artmasıdır. Şiddettin varlığı veya tehdit unsuru olması halinde 6284 numaralı kanun çerçevesinde gerekli koruma tedbirleri alınabilmektedir. Yapılan başvurulardan harç ve masraf alınmamaktadır.

AVUKAT ERDEM ÖZCAN KİMDİR?