Düğünde takılan takılar kimin hakkı?

.

Düğünde takılan takılar kimin hakkı?

Son günlerde kamuoyunda Yargıtay Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bir karara istinaden düğünde erkeğe takılan cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi ziynetlerin erkeğe ait olacağı yönünde haberler görmekteyiz.  Ancak söz konusu karardan bu sonucun çıkarılması kesinlikle olanaksızdır. Zira söz konusu karara ilişkin dava erkek tarafın kendisine takılan birtakım bileziklerin kendisine ait olacağı iddiasıyla açılmıştır.  Söz konusu olaya ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.03.2020 tarihinde vermiş olduğu kararda ise şu tespitlere yer verilmiştir;

Kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik, eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. 

Söz konusu kararda Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın kadına mı, erkeğe mi yoksa ortak mı olacağı konusunda bir hüküm veya açıklama yoktur. 

Bu itibarla öncelikle ziynetin tespitini yapmamız gerekecektir. Ziynet; altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olup; insanlar tarafından takılan süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Ziynet eşyasını evlilik münasebetiyle gelin ve damada verilen hediyeler olarak tanımlamak da mümkündür. Bu bağlamda, bilezik, altın kelepçe, kolye, gerdanlık, takı seti, bileklik, saat, küpe ve yüzük gibi takılar, ziynet eşyası olarak kabul edilmektedir. 

Kadına özgü ziynet eşyaları; eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Yargıtay’ın yukarıda ki tanımlamasında kadına özgü ziynet eşyalarının neler olduğu açıklanmamıştır. Aksine ziynetlerin kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanacağına yönelik Hukuk Genel Kurulunun 05.05.2004 tarihli ve 2004/4-249 E. ve 2004/247 K. sayılı kararında ki ilkenin benimseneceğinden bahsedilmiştir. 

Sonuç olarak düğünde erkeğe takılan Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi hediyelerin kime ait olacağı konusunda kabul edilebilir bir değişiklik, bir içtihat da yoktur. Konu hakkında daha ayrıntılı kararlar gelinceye kadar durumun bir süre daha belirsizliğini koruyacağı açıktır. Ancak merasim sırasında erkeğe takılan kadına özgü kabul edilmeyen ziynetlerin erkek tarafına ait olacağı konusunda Yargıtay’ın karar verilebileceğine dair bir gösterge de oluşmuştur.


Yorumlar (0)

Bu yazı yoruma kapalıdır.

Yorum Yaz