Etiket: Aittir

Düğünde Takılan Altınların Kime Ait Olacağı Sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ziynet eşyaları kişisel maldır ve kim tarafından takılırsa takılsın kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadınına bağışlanmış sayılır.  Yani evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadına aittir.  Belirtmek gerekir ki erkeğe takılan ve kadına özgü olmayan ziynet eşyaları ise erkeğe ait olacaktır.Ziynet alacağı davasında belli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Örneğin ziynet eşyasının karşı tarafta kaldığını iddia eden eş durumu kanıtlamak zorundadır.                                         Boşanma sonucu altınlar kimin olur?

Etiketler:

Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar.   Yani kanunumuz bu konuda kadın ve erkeğe eşit sorumluluk yüklemiştir.  Eski Medeni Kanun'un 152. maddesinde yer alan "Koca birliğin reisidir" hükmü, Yeni Türk Medeni Kanunu'nda kaldırılmıştır. Yani ailede kadın ve erkek, yani eşler eşit durumda olmuşlardır. Bunun sonucu olarak da birliğin yönetiminde eşlere eşit söz hakkı tanınmıştır. Eşler evlilik birliğini beraber yöneteceklerdir.  Evlilik birlikteliğinin giderlerine katılmama bir boşanma nedenidir. Eşler evin giderlerine güçleri oranında katılmalıdır. Kadının emeğinin maddi katkı olarak değerlendirilmesi bu hususta ki en önemli değişikliktir. Yani giderlere sadece parasal katkı değil, emek ile katkıda birlikteliğin sorumlulukları içerisinde yer alır.  Ayrıca 196. Maddeye de değinmek gerekir Birliğin korunmasına ilişkin hükümler arasında yer alan bu maddeye göre, “Eşlerden birinin i.....

Devamı için tıklayın