Etiket: Boşanan

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?Boşanan kadınların hakları boşanma sürecine girmiş tarafların sıklıkla merak ettikleri konudur. Tarafların haklarını bilmesi ve hukuki haklarını buna göre oluşturması önem arz etmektedir. Zira boşanma beraberinde taraflara birtakım haklarda getirmektedir. Kanuni hakları bilmemek veya yanlış bilmek tarafların mağduriyetine neden olabilecek bir durum teşkil etmektedir. Bilgi kirliliği olarak tanımlaya bileceğimiz yanlış bilinen haklar nedeniyle boşanma davalarında hak kayıpları oluşmaktadır. Hakların yanlış bilinmesi sonucu hak kayıpları yaşayan, hakkını alma konusunda önemli sorunlar yaşamış olan birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Hukuk, hak arama özgürlüğünde belli kurallara dayanan bir mecra olduğu için bu kurallara uyulmaması veya yanlış uyulması halinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğura bilmektedir. Hak kaybı dediğimiz bu durum kişileri haklıyken haksız duruma bile getirebilmektedir. Bu nedenle boşanma davasının açılmasında profesyonel yar.....

Devamı için tıklayın

 Boşanma sonrası devletin kadınlara sağladığı mali destekler konusunda son dönemde oldukça sık sorular gelmektedir. Boşanmış kadınlara devletin hangi destekleri verdiği merak edilmektedir.  Esasında bu konuyu boşanma davası açma düşüncesin de olan kadınlar da merak etmektedir. Zira boşanmaya bağlı mağduriyet yaşamak istemeyen kadınlar bu konudaki haklarını bilmek istemektedir. Boşanmak evliliğin yasal olarak sona ermesidir. Boşanmaya bağlı olarak şartları varsa nafaka ve tazminat hakkı doğabilmektedir. Ancak boşanmış kadın tüm bunlara rağmen muhtaçlık durumu yaşayabilir. Bu durumlarda devlet desteği gündeme gelecektir.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özelikle son dönemde bu konulardaki yardımlarını, kadınlara verilen mali destekleri artırmaktadır.  Konunun detaylarına geçmeden önce belirtmek gerekir ki sosyal devlet olmanın bir sonucu olarak devletin mali desteklerinde esas kriter muhtaçlık durumudur. Yani mali olarak desteğe ihtiyacı olan tüm kadınlar, muhtaçlık durumunu kanıtlayabildikleri sürece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla mali destek alabilmektedir. Devletin mali desteğini almak için boşanmış olmak bir kriter değildir.  Boşanan, kocası vefat eden veya herhangi bir neden dolayı muhtaçlık durumu yaşayan kadınlarımız belediye yardımı alabilir, dul ve yetim maaşı bağlatabilir. Ayrıca bu durumda olan kadınlarımıza yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarına başvuru yapabilirler. 

Devamı için tıklayın...

Çocuk ve Ebeveyn Arasında Soybağı KurulmasıÇocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur. Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır. Boşanma halinde ise çocuk babasının soyadını taşır.Ancak, bu genel hüküm günümüzde bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Örneğin, boşanan kadın velayet hakkını almış ise, kendi soyadının çocuğundan farklı olması nedeniyle günlük işlemlerde sorun yaşamakta ve farklı soyadı çocuğun psikolojisini etkileyebilmektedir.Üstün Yarar İlkesi ve Soyadı DeğişikliğiBu kapsamda yapılan başvurularda, üstün yarar şartının gerçekleşmesi halinde çocuğun velayet hakkına sahip annesinin soyadını alabileceğine hükmedilmiştir. Şöyle ki;Üstün Yarar İlkesi: Çocuğun üstün ya.....

Devamı için tıklayın