Etiket: Gerekenler

En genel anlamıyla açıklayacak olursak evlilik, karşı cinsli iki bireyin ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlardaki paylaşımlarına yönelik yapmış oldukları, yasalara uygun resmi bir anlaşmadır. Başka bir söyleyişle bir çeşit dayanışma örneğidir. Sosyal bir varlık olan insanın en temel ihtiyaçlarından biriside diğer insanlarla  bir arada yaşamını sürdürmektir. Bu sebepten ötürü evliliğin bir temel ihtiyaç olarak nitelendirilebileceğini de söyleyebiliriz. Boşanma, evliliğin yasal olarak sonlandırılması anlamı taşımaktadır. Boşanmak beraberinde boşanan taraflara bir takım yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerden biriside nafaka olarak adlandırılan mali yükümlülüktür. Nafakanın, tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır. Tedbir Nafakası Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı suresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakı.....

Devamı için tıklayın