Etiket: Kime

En basit tanımlamasıyla velayet hakkı müşterek çocuğun kimin gözetiminde yaşayacağının belirlenmesini ifade eder. Boşanma davalarında tarafların en çok çekiştikleri durumda velayet hakkının kim de olması gerektiğine yönelik olmaktadır. Hatta öyle ki birçok taraf velayet hakkını kaybedeceği korkusuyla boşanma davası bile açmaktan çekinmektedir.  Velayetin kime verileceğinde esas alınması gereken husus çocuğun üstün yararının hangi ebeveyninin sağlayacağıdır. Üstün yarar hususu ise çocuğun yaşı, eğitimi, sosyal çevresi gibi birçok faktöre göre değişmektedir.  Yargıtay bir kararında üstün yararı; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olması olarak tanımlamıştır. Yani velayetin kendisinde olmasını isteyen taraf esas olarak çocuğun üstün yararını sağlayacak olan taraf olmalıdır.  Uygulama da sıklıkla yanlış bilinen bir duru.....

Devamı için tıklayın

Düğünde Takılan Altınların Kime Ait Olacağı Sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ziynet eşyaları kişisel maldır ve kim tarafından takılırsa takılsın kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadınına bağışlanmış sayılır.  Yani evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadına aittir.  Belirtmek gerekir ki erkeğe takılan ve kadına özgü olmayan ziynet eşyaları ise erkeğe ait olacaktır.Ziynet alacağı davasında belli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Örneğin ziynet eşyasının karşı tarafta kaldığını iddia eden eş durumu kanıtlamak zorundadır.                                         Boşanma sonucu altınlar kimin olur?

Etiketler: