Etiket: Nafaka

Boşanmanın sonucu olarak aile mahkemesince hükmedilmiş yoksulluk nafakası günümüzde büyük tartışma yaratmaktadır. Nafakanın sınırlanması, evlilik tarihine göre uyarlanması gibi konular halen görüşülmekte, kanunlaşması beklenmektedir. Belirtmek gerekirki aile mahkemesince hükmedilmiş yoksulluk nafakası belirli şartların oluşması halinde sonsuza kadar devam etmeyecektir. Nafaka yükümlüsü tarafların ilgili şartların varlığını iyi bilmesi gerekmektedir. Zira aile mahkemesince karar kılınmış nafaka kanunen son bulduğu birçok durumu bilmeyen nafaka sorumlusu taraflar boş yere nafaka ödemesi yapmaya devam etmektedir. Aslında nafaka ödeme yükümlülüğü son bulan taraf boş yere yıllarca ödemelerini gerçekleştirmektedir. Bu gibi mağduriyetlerin oluşmaması adına yoksulluk nafakasının hangi şartlarda son bulacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu hususa değinmeden önce tedbir nafakasının konudan ayrı tutulması gerektiğini hatırlatmak gerekmektedir. Zira tedbir nafakası geçici bir önlemdir ve b.....

Devamı için tıklayın

Boşanmadan nafaka bağlanır mı? sorusuyla sıkılıkla karşılaşmaktayız, boşanmadan yani boşanma davası açmadan eşin kendi ihtiyaçları veya çocukların ihtiyaçları adına diğer eşten nafaka talebi medeni kanunda hüküm altına alınmıştır. Uygulamada sıkılıkla eşlerin evleri terk etmesi halinde aile birlikteliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmedikleri görülmektedir. Başka söyleyişle aile birliğini terk eden eş, diğer eşin giderlerini, müşterek yaşamın giderlerini çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya bilmektedir. Eşin müşterek yaşamadan ayrılmasıyla kira, okul giderleri, faturalar gibi birçok gider kalemiyle diğer eş baş başa kalmaktadır. Zorunlu bir sebepten dolayı mesela diğer eşin kovması sonucu müşterek haneden ayrılmak zorunda kalan eş içinde aynı durum geçerlidir. Çünkü evden ayrılmak zorunda kalan eş, mali zorluklar altında kalabilmektedir. Bu durumların varlığı halinde nafaka talebi için illaki boşanma davası açılması gerekmemektedir. Boşanmak istemeyen eş, şartlar.....

Devamı için tıklayın

Yeni nafaka yasasının ne zaman yürürlüğe gireceği son günlerde tarafımıza sıklıkla sorulmaktadır. Nafaka yasasında değişiklik yapılması uzun süredir meclis gündeminde yer alan bir konudur. Bilineceği üzere yoksulluk nafakası boşanma halinde yoksulluğa düşecek taraf için öngörülen bir alacak türüdür. Boşanma davası devam ederken yine aynı kıstas göze alınarak tedbir nafakası olarak bağlanan nafaka, davanın sona ermesiyle birlikte şartlar devam ediyor ise yoksulluk nafakası olarak devam eder. Mevcut yasamıza göre de yoksulluk nafakası eşin yoksulluk durumu bitene kadar veya yeni bir evlilik yapıncaya kadar devam edecektir.  Mevcut düzenlemede ki sınırsızlık nedeniyle yeni nafaka yasası hazırlanması gündeme gelmiş ve bu yönde çalışmalar başlamıştır. Hukuken Yoksul Kime Denir?Boşanma davasının sonlanmasıyla yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin temel şartı boşanmaya bağlı olarak eşin yoksulluğa düşecek olmasıdır. Hukuken yoksulluk durumu;barınma, sağlık, ulaşım, kültür, .....

Devamı için tıklayın

En genel anlamıyla açıklayacak olursak evlilik, karşı cinsli iki bireyin ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlardaki paylaşımlarına yönelik yapmış oldukları, yasalara uygun resmi bir anlaşmadır. Başka bir söyleyişle bir çeşit dayanışma örneğidir. Sosyal bir varlık olan insanın en temel ihtiyaçlarından biriside diğer insanlarla  bir arada yaşamını sürdürmektir. Bu sebepten ötürü evliliğin bir temel ihtiyaç olarak nitelendirilebileceğini de söyleyebiliriz. Boşanma, evliliğin yasal olarak sonlandırılması anlamı taşımaktadır. Boşanmak beraberinde boşanan taraflara bir takım yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerden biriside nafaka olarak adlandırılan mali yükümlülüktür. Nafakanın, tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır. Tedbir Nafakası Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı suresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakı.....

Devamı için tıklayın