Etiket: Verilen

Boşanmanın sonucu olarak aile mahkemesince hükmedilmiş yoksulluk nafakası günümüzde büyük tartışma yaratmaktadır. Nafakanın sınırlanması, evlilik tarihine göre uyarlanması gibi konular halen görüşülmekte, kanunlaşması beklenmektedir. Belirtmek gerekirki aile mahkemesince hükmedilmiş yoksulluk nafakası belirli şartların oluşması halinde sonsuza kadar devam etmeyecektir. Nafaka yükümlüsü tarafların ilgili şartların varlığını iyi bilmesi gerekmektedir. Zira aile mahkemesince karar kılınmış nafaka kanunen son bulduğu birçok durumu bilmeyen nafaka sorumlusu taraflar boş yere nafaka ödemesi yapmaya devam etmektedir. Aslında nafaka ödeme yükümlülüğü son bulan taraf boş yere yıllarca ödemelerini gerçekleştirmektedir. Bu gibi mağduriyetlerin oluşmaması adına yoksulluk nafakasının hangi şartlarda son bulacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu hususa değinmeden önce tedbir nafakasının konudan ayrı tutulması gerektiğini hatırlatmak gerekmektedir. Zira tedbir nafakası geçici bir önlemdir ve b.....

Devamı için tıklayın

Evlilik birlikteliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylar, çekişmeli boşanma davasının konusunu oluşturacaktır. Eşlerden birisi kusurlu davranışlarıyla müşterek yaşamı çekilmez kılıyor ise mahkeme ilgili eşi ağır kusurlu bulacaktır. Ancak müşterek yaşam içerisinde eşin, haksız davranışlara maruz kalıp, tepki vermemesi hayatın olağan tecrübesine aykırı düşebilmektedir. Haksız davranışın meydana geldiği anda verilebilecek tepkiler kusur nedeni sayılamaz zira Sevgi, saygı ve şefkatten yoksun bırakılan bir eşten, eşinin gayri insani ve onur kırıcı davranışlarına katlanmayı beklemek ve aksine bir hareketi de kusurlu bir davranış olarak görmek hayatın olağan akışına, insanın ruhsal, psikolojik, duygusal yapısına ve hakkaniyete uygun değildir. Tabiki söz konusu tepki Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.Hukukta Ölçülülük İlkesi Nedir?Hukukta ölçülülük ulaşılmak istenen amaca erişmek için elverişli ve gerekli olup olmadığı, başvurulan aracın ulaşılmak istenen amaçla ölçül.....

Devamı için tıklayın