Etiket: davranışlara

Davacı erkek mahkemeye başvurarak eşinin işletmesinin camlarını kırdığını, küfürler ettiğini gerçekçe göstererek boşanma talebinde bulunmuştur.  Mahkeme erkeğin, evin giderleri ve çocukların bakımı ile ilgilenmediği, giderlerin davalı kadın tarafından karşılandığı, davalının davranışlarının, davacının güven sarsıcı eylemlerinin sonucu tepki niteliğinde yapılmış davranışlar olduğunun anlaşıldığı ve davalı kadına kusur yüklenemeyeceğinden davanın reddine karar verilmiştir.   Karara itiraz edilmesi üzerine Bölge adliye mahkemesi yaptığı istinaf incelemesinde; Davalı kadının sinkaflı küfür ettiği ve davacı erkeğin işlettiği dükkânın camlarını golf sopasıyla kırdığı vakıalarının gerçekleştiğinden bahisle davanın kabulüne karar vermiştir.  Yargıtay ise bu kararı bozarak dava hakkında yeni bir karar vermiştir;  YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince v.....

Devamı için tıklayın