Etiket: ettire

Evliliğin iptali hukuken geçersiz olarak yapılan veya sonradan geçersiz hale gelen evliliğin mahkeme kararıyla iptal edilmesini ifade eder. Evliliğin iptali medeni kanunumuzda mutlak ve nisbi sebepler olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir.  Mutlak Nedenler Evlilik sırasında eşlerden birinin evli bulunması, Evlilik sırasında eşlerden birinin sürekli ayırt etme gücünden yoksun olması, Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması, eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede hısımlığının bulunması olarak belirlenmiştir.  Nisbi Nedenler Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, yanılma hali, evlenmeyi hiç istemediği yahut evlendiği kişi ile evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evliliğe razı olma durumu, eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez hale sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılma, eşinin namus ve onur hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi dışında bir başkası tarafınd.....

Devamı için tıklayın