Etiket: Şiddet

Şiddet, kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik, manevi ve ekonomik bütünlüğüne zarar verici davranışlar olarak tanımlanabilir. Şiddet türlerinin sınıflandırılması kişi üzerinde etkileri bakımından birbirinden farklılık göstermesine göre yapılmaktadır. Sosyal yaşam ve aile yaşamı içerisinde şiddetin her türlüsü görülebilmektir. Vücut bütünlüğüne yönelik darp gibi hususlar fiziksel şiddete işaret ederken, kişinin maneviyatını yani psikolojik durumunu etkileyecek davranış şekilleri psikolojik şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. Yine cinsel bütünlüğe yönelik zorbalıklar cinsel şiddet kapsamı içerisinde yer almaktadır.    Son günlerde gündemde olan akran zorbalığı akranlar arasında yaşanan şiddet türünü ifade etmektedir. Örneğin okul yaşamında çocuklar arası darp, aşağılama, küçümseme gibi davranış şekilleri akran zorbalığını göstermektedir. Çocukların başka bir arkadaşına yaptığı saldırgan davranışlarında temelini esasında aile yaşantısı oluşturmaktadır. Çocuğun evd.....

Devamı için tıklayın

Şiddet kavramı boşanma davalarında sık görülen bir boşanma gerekçesidir. Zira şiddet, müşterek yaşamı çekilmez kılacak başlı başına bir etkendir. Ayrıca şiddet kişilik haklarına saldırı teşkil edecek bir durum oluşturması nedeniyle tazminata hükmedilmesine sebebiyet verecektir. Ortak hayatın çekilmez kılınmasına sebebiyet verecek şiddet en temel tanımlamasıyla bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün kısıtlanmasını engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Söz konusu davranışlara maruz kalan eşin ortak hayatın devam etmesi beklenemez.  Fiziksel, ekonomik, cinsel şiddettin yargı önünde kanıtlanması psikolojik şiddet içeren davranışlara göre kanıtlanması bir nebze daha kolaydır. Zira somut olgulara dayalı kanıt, kesin delil teşkil edecektir. Darp raporu, cin.....

Devamı için tıklayın