Etiket: Ayrı

Boşanmak mahkeme kararıyla evlilik birlikteliğinin sona ermesini ifade eder. Evlilik birçok sebebe dayalı olarak mahkemece sonlandırılabilir. Türk Medeni Kanunu ise boşanma sebeplerini özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında toplamıştır.  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucunu doğurabilecek nedenler sınırlı sayıda değildir. Bu kapsama nelerin sokulabileceği daha çok Yargıtay kararlarıyla şekillenmiştir. Yargıtay kararlarında yer alan genel boşanma sebepleri: ŞiddetSaygısızlıkAşırı GüvenZenginleşmeİlgisizlik ve zor şeylerden kaçınmaEvlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımamasıEşlerin birbirlerine aşırı müdahalesi; Erkeğin kadının, erkeğin işlerine karışmasıBaba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesiKarı veya kocada bulunan sürekli hastalık haliAşırı kıskançlıkErkeğin çalışmaması, karısını çalışmaya zorlamasıÜvey çocuklara uygulanan şiddetCinsel ilişkilerdeki dengesizlikEvliliğe sadece cinsellik açısından bakılmasıEşlerin birbi.....

Devamı için tıklayın