Etiket: Muyum

Şiddet kavramı boşanma davalarında sık görülen bir boşanma gerekçesidir. Zira şiddet, müşterek yaşamı çekilmez kılacak başlı başına bir etkendir. Ayrıca şiddet kişilik haklarına saldırı teşkil edecek bir durum oluşturması nedeniyle tazminata hükmedilmesine sebebiyet verecektir. Ortak hayatın çekilmez kılınmasına sebebiyet verecek şiddet en temel tanımlamasıyla bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün kısıtlanmasını engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Söz konusu davranışlara maruz kalan eşin ortak hayatın devam etmesi beklenemez.  Fiziksel, ekonomik, cinsel şiddettin yargı önünde kanıtlanması psikolojik şiddet içeren davranışlara göre kanıtlanması bir nebze daha kolaydır. Zira somut olgulara dayalı kanıt, kesin delil teşkil edecektir. Darp raporu, cin.....

Devamı için tıklayın