Etiket: Sayılır

Başkalarının kişisel ve özel konuları hakkında yapılan konuşmalar olarak tanımlanan dedikodu aile içi problem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Zira eşin dedikodusunu yapmak eşler arasında ki sevgi bağının kopmasına neden olmakla bilirlikte bazı durumlarda kişisel hakların ihlaline kadar uzanan sonuçlar doğra bilmektedir. Örneğin eşinin kız olmadığı yönünde söylenti çıkarmak, eşinin iktidarsız olduğu yönünde konuşmalar yapmak duygusal şiddete yönelik bir davranışlar olduğundan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyet verecektir.  Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına bakacak olursak Yargıtay; eşini bir başkasıyla evde yakaladım diyerek dedikodu çıkaran kocayı, karısının eniştesi ile ilişkisi olduğu dedikodusunu yayan kocayı, kocasının başka kadınlarla ilişkisi olduğu söylentisini yayan kadını kusurlu bulmuştur.  Kişinin özel konuları hakkında konuşma yapmak duygusal anlamada yıpratıcı bir durumdur. Bu nedenle tazminat sebebi de oluşturmaktadır. Zira dediko.....

Devamı için tıklayın

Ne yazık ki bu konu hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur. Boşanma davasını açan tarafın kusurlu olacağı zannetmektedir. Hukukumuzda böyle bir durum söz konusu değildir. Davayı açan tarafın kusurlu kabul edilmesi olanaksızdır. Aksine evlilik birliğinin bitmesinde kusuru olmayan veya eşine göre daha az kusuru olan tarafın davayı açması lehine olacaktır.Bu yanlış algı yüzünden, boşanmayı gerektirecek haklı boşanma nedeni olmasına rağmen eşinin dava açmasını bekleyerek mağdur olan birçok kişi vardır. Tekrar belirtmek gerekir ki davayı açan tarafın mahkemece kusurlu sayılacağı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Boşanma davası açan tarafın tazminat istemeyeceği gibi söylemler, kız çocuğunun velayetinin babaya verileceği gibi söylemler asılsızdır, bilgi kirliliğinden ileri gelmektedir.Boşanma Avukatı Kimdir?