Etiket: Taraf

SAĞLIKLI CİNSEL İLİŞKİ KURALAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA Evlilik insan psikolojisinin bir gereğidir. Hem kadının hem de erkeğin birbirine fizyolojik, psikolojik olarak ihtiyacı vardır. İhtiyaçlar evlilik kurumunu oluşturmuştur. Ailede eşler cinselliği ne abartmalı ne de reddetmelidir. Bu kapsamda cinsel ilişkinin kurulamaması boşanma nedeni oluşturmaktadır.Cinsel ilişkinin kurulamaması nedeniyle açılacak boşanma davalarında aile mahkemesi cinsel ilişki kurulamayışında ki sebepleri araştıracaktır. Taraflarda cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık olup olmadığı bu araştırmanın temel kıstası olacaktır.  Yapılan araştırma sonucunda her iki tarafında cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlığının tespit edilememesi durumu uygulamada sıklıkla karşımıza gelmektedir. Bu durumda kusurlu tarafın tespitinin hangi kıstasa göre yapılacağını yüksek yargı kararları netleştirmiştir. Cinsel ilişkinin kurulamaması veya y.....

Devamı için tıklayın

Ne yazık ki bu konu hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur. Boşanma davasını açan tarafın kusurlu olacağı zannetmektedir. Hukukumuzda böyle bir durum söz konusu değildir. Davayı açan tarafın kusurlu kabul edilmesi olanaksızdır. Aksine evlilik birliğinin bitmesinde kusuru olmayan veya eşine göre daha az kusuru olan tarafın davayı açması lehine olacaktır.Bu yanlış algı yüzünden, boşanmayı gerektirecek haklı boşanma nedeni olmasına rağmen eşinin dava açmasını bekleyerek mağdur olan birçok kişi vardır. Tekrar belirtmek gerekir ki davayı açan tarafın mahkemece kusurlu sayılacağı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Boşanma davası açan tarafın tazminat istemeyeceği gibi söylemler, kız çocuğunun velayetinin babaya verileceği gibi söylemler asılsızdır, bilgi kirliliğinden ileri gelmektedir.Boşanma Avukatı Kimdir?