Etiket: boşanma

Anayasa Mahkemesi'nin 29/2/2024 tarihli kararı, boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle evlenme hakkının ihlal edilip edilmediği konusunda önemli bir karar sunmaktadır. Bu karar, S.G.'nin başvurusuna dayanmaktadır ve başvurunun özeti, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasının kabul edilemez bulunduğunu, evlenme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir. Bu makale, kararı ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, hukuki gerekçeleri ve sonuçları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.I. Başvurunun Konusu ve SüreciBaşvuru, S.G.'nin Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 8/9/2014 tarihinde açtığı boşanma davasının uzun sürmesi nedeniyle evlenme hakkı ile makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına dayanmaktadır. Başvurucu, boşanma davasının yaklaşık beş yıl sürdüğünü ve bu süreçte yeni bir düzen kuramadığını, evlenme hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvuru, 17/9/2019 tarihinde yapılmış ve Komisyon, başvurunun k.....

Devamı için tıklayın

Boşanma, evli bir çiftin yasal olarak evliliklerini sona erdirme sürecidir. Bu süreç, çiftin anlaşmazlıklarını çözemedikleri ve evliliklerini sürdürmenin her iki taraf için de sürdürülebilir olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Boşanma, sadece bireylerin kişisel yaşamlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal yapıya da önemli etkilerde bulunur.Boşanma kavramı, insanlık tarihi kadar eski olup, farklı kültürlerde ve toplumlarda çeşitli şekillerde uygulanmıştır. Antik Roma'da boşanma, evlilik gibi, tarafların rızası ile gerçekleşirken, Ortaçağ Avrupa'sında kilisenin etkisi nedeniyle boşanma oldukça nadirdi ve zorlaştırılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise boşanma, İslami hukuk çerçevesinde belirli şartlar altında mümkündü ve özellikle erkeğin tek taraflı boşanma hakkı (talak) yaygındı. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde, Medeni Kanun'un kabulü ile, boşanma modern hukuki çerçeveye oturtulmuş ve yargı kararına bağlanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte, hukuki alanda .....

Devamı için tıklayın

Boşanma süreci, hayatın en zor ve karmaşık anlarından biri olabilir. Bu süreçte doğru bilgiye sahip olmak ve hukuki süreçleri doğru bir şekilde yönetmek büyük önem taşır. Özellikle boşanma dava dilekçesi hazırlamak, sürecin en kritik aşamalarından biridir. Bu makalede, boşanma dava dilekçesi örneği ve bu dilekçeyi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hukuki süreçler hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Amaç, boşanma sürecinizi daha bilinçli bir şekilde yönetmek ve doğru adımları atarak haklarınızı korumaktır.Boşanma Dava Dilekçesi Nedir?Boşanma dava dilekçesi, evlilik birliğinin sona erdirilmesi talebiyle mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Bu dilekçede, boşanma nedenleri, çocukların velayeti, gibi önemli konulara yer verilir. Ancak, dilekçe hazırlarken dikkat edilmesi gereken pek çok hukuki detay bulunmaktadır. Bu nedenle, doğru bilgiye sahip olmak ve yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek büyük önem taşır. Bunu da esasında yapabilecek tek kişi konuya hakim avukatınız olacak.....

Devamı için tıklayın

Ünlülerin hayatları, halkın büyük ilgisini çeker. Hayranlar, favori ünlülerinin hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarına dair ayrıntıları öğrenmek isterler. Bu ilgi, medyanın da dikkatini çekmiş ve ünlülerin yaşamları hakkında sürekli haber yapmalarına neden olmuştur. Boşanma davaları gibi dramatik olaylar, medyanın ilgisini çeken en önemli konulardan biridir. Bu makalede, ünlülerin boşanma davalarında medyanın rolünü, bu sürecin taraflar üzerindeki etkilerini ve bazı ünlü boşanma davalarının analizini detaylı bir şekilde ele alacağız. Medyanın Boşanma Davalarını Ele Alış Şekli Medya, ünlülerin boşanma davalarını genellikle sansasyonel bir dille ele alır. Bu tür haberlerde dikkat çekici başlıklar, dramatik anlatımlar ve bazen de spekülatif içerikler öne çıkar. Bu yaklaşımlar hem okuyucuların ilgisini çekmeyi amaçlar hem de medya kuruluşlarının tiraj ve izlenme oranlarını artırır. Sansasyonel Başlıklar: Boşanma haberleri genellikle dikkat çekici ve çarpıcı başlıklarla s.....

Devamı için tıklayın

Boşanma ve Hobiler: Evlilik Üzerindeki EtkileriBoşanma, modern toplumlarda sıkça karşılaşılan ve bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen bir olaydır. Boşanmanın nedenleri oldukça çeşitlidir; bunlar arasında iletişim eksikliği, finansal problemler, sadakatsizlik ve kişisel farklılıklar yer alır. Ancak, daha az belirgin ama bir o kadar önemli bir neden de eşlerin hobileridir. Hobiler, bireylerin boş zamanlarını değerlendirmek için yaptıkları faaliyetlerdir ve genellikle kişisel zevk, rahatlama ve sosyal etkileşim amacı taşır. Bu makalede, hobilerin boşanma sebebiyet verebileceği durumları ve hangi tür hobilerin bu tür sonuçlara yol açabileceğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.Hobilere Genel BakışHobiler, bireylerin kişisel ilgi ve zevklerine göre şekillenen, zaman zaman tutku haline gelen aktiviteler olabilir. Bu aktiviteler, bireylere stres atma, kendilerini ifade etme ve sosyal çevrelerini genişletme fırsatı sunar. Ancak, hobilerin evlilik üzerinde nasıl bir etkisi olduğu konusu gene.....

Devamı için tıklayın

Bu makale, çekişmeli boşanma davalarının neden uzun sürdüğünü, tarafların bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve sürecin hızlanması için neler yapılabileceğini detaylı bir şekilde ele alır. Türkiye'deki adalet sisteminin yoğun dava yükü ve hukuki mevzuatın karmaşıklığı gibi sorunları inceler ve çözüm önerileri sunar.1. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma ve boşanmanın koşulları üzerinde anlaşamadığı durumlarda açılan davalardır. Bu davalarda, mahkeme tarafların iddialarını, taleplerini ve sundukları delilleri değerlendirerek karar verir. Genellikle mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konular üzerindeki anlaşmazlıklar bu davaların temelini oluşturur.Zina (TMK m. 161): Eşlerden birinin zina yapması durumunda diğer eş, boşanma davası açabilir. Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin, sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek başka biriyle cinsel ilişkiye girmesidir. Bu durum, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açan önemli bi.....

Devamı için tıklayın

Eşler arasında kıyafete karışma, oldukça sık görülen ve kimi zaman ciddi sorunlara yol açan konular arasında yer almaktadır. Evlilikte, bireylerin kişisel tercihleri ve özgürlükleri büyük önem taşır. Ancak, kocanın eşinin mini etek giymesine karşı çıkması ve bu konuda sürekli baskı yapması, kadının erkeğin ne giyeceğine karışması gibi durumlar, taraflar arasında ciddi çatışmalara ve evlilik birliğinin zedelenmesine yol açabilir. Bu tür müdahaleler, tarafları kimi zaman boşanma aşamasına getirmektedir.Kişisel Özgürlükler ve Evlilikte SaygıEvlilik, iki bireyin hayatlarını birleştirirken birbirlerinin kişisel özgürlüklerine ve tercihlerine saygı göstermelerini gerektiren bir birlikteliktir. Kıyafet seçimi, bireyin kendini ifade etme biçimlerinden biridir ve bu seçime yapılan müdahaleler, kişisel özgürlüklerin ihlali anlamına gelebilir. Eşlerin birbirlerinin giyim tarzına karışması, evlilikteki saygı ve hoşgörüyü zedeleyerek taraflar arasında güvensizlik ve huzursuzluk yaratır.Erkeğin .....

Devamı için tıklayın

Boşanma davaları, eşler arasındaki evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde, tarafların hak ve menfaatlerinin korunmasını gerektiren zorlu bir hukuki süreçtir. Bu süreçte maddi ve manevi tazminat talepleri, tarafların yaşadığı zararların telafi edilmesi amacıyla önemli bir yer tutar. Yargıtay’ın bu konudaki kararları, mahkemelerin tazminat miktarlarını belirlerken dikkate alması gereken ölçütler hakkında rehber niteliğindedir. Bu makalede, 2024 yılı şubat ayında Yargıtay'ın vermiş olduğu kararla boşanma davasında verilen tazminat kararını yetersiz bulmasına ilişkin bir örnek üzerinden maddi ve manevi tazminat kavramlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Boşanma sürecinde talep edilebilecek iki tür tazminat bulunmaktadır: maddi tazminat ve manevi tazminat. Maddi Tazminat: Eşlerden birinin, boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararın telafisi amacıyla talep edilebilecek tazminattır. Maddi zararlar, eşin boşanma sonrası yaşam standardında düşüş, iş kaybı gibi somut eko.....

Devamı için tıklayın

Evlilik, iki kişinin bir araya gelerek bir yaşamı paylaşması anlamına gelir. Ancak, bazen evliliklerde karşılaşılan sorunlar, çiftleri boşanma kararı almaya yönlendirebilir. Türk Medeni Kanunu, evlilik birliğinin sona ermesini düzenleyen yasal çerçeveyi belirler. Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi ve eşlerin yasal olarak ayrılması anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanma süreci, çeşitli yasal prosedürlerin izlenmesini gerektirir ve belirli koşulların sağlanmasıyla gerçekleşir. Boşanma kararı, evlilik birliğindeki ciddi anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar veya diğer yasal sebepler nedeniyle alınabilir. Türk Medeni Kanunu, boşanma için belirli sebepleri tanır ve bu sebeplerden birinin varlığı durumunda, eşler boşanma davası açabilirler. Bunlar arasında sadakat ihlali, zina, şiddet, akıl hastalığı, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi durumlar yer alabilir. Boşanma süreci, mahkeme tarafından yürütülür ve yasal prosedürlerin doğru şekilde izlenm.....

Devamı için tıklayın

Evlilik, kadın ve erkek bireyler arasında kurulmuş hukuki yükümlülükleri olan yasal olarak onaylanmış sosyal bir kurumdur. Evlenmeyle bireyler aileyi oluşturur ve devamında çocukların dünyaya gelme durumu olur ise hak ve yükümlükler çocukları da kapsayacak şekilde devam eder.  Toplumun en küçük yapı taşı olan aile toplum düzenin devam etmesini sağlamak amacıyla yasal olarak korunmaktadır. Evlilik birliğinin korunması gerek iç hukuk düzenlemelerinde gerekse uluslar arasında düzenlemelerle sağlanmıştır. Evlilik birliğinin korunmasını sağlayan Birleşmiş Milletler Yasaları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Millet Çocuk Hakları Sözleşmeleri ülkemizce de kabul görmüştür.    Anayasamızın 41. maddesiyle de aile kurumunun korunması amaçlanmıştır. Şöyle ki;Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sa.....

Devamı için tıklayın