Etiket: nelerdir

Anayasamızdaki tanımıyla Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Toplumun en küçük birimi olan aileyi koruma esas olarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Zira sağlıklı bir toplum sağlıklı aile birlikteliklerinin kurulmasından kaynaklanmaktadır.Aile birliği evlilik birliğiyle meydana gelir. Türk Medeni Kanunu’na göre “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş̧ olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yasamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar” Görüleceği üzere medeni kanun eşlere medeni kanun başlıca sorumluklar yüklemiştir. Evlilik birliğinin mutluluğunu sağlamak, çocukların bakımını gerçekleştirmek, birlikt.....

Devamı için tıklayın

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?Boşanan kadınların hakları boşanma sürecine girmiş tarafların sıklıkla merak ettikleri konudur. Tarafların haklarını bilmesi ve hukuki haklarını buna göre oluşturması önem arz etmektedir. Zira boşanma beraberinde taraflara birtakım haklarda getirmektedir. Kanuni hakları bilmemek veya yanlış bilmek tarafların mağduriyetine neden olabilecek bir durum teşkil etmektedir. Bilgi kirliliği olarak tanımlaya bileceğimiz yanlış bilinen haklar nedeniyle boşanma davalarında hak kayıpları oluşmaktadır. Hakların yanlış bilinmesi sonucu hak kayıpları yaşayan, hakkını alma konusunda önemli sorunlar yaşamış olan birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Hukuk, hak arama özgürlüğünde belli kurallara dayanan bir mecra olduğu için bu kurallara uyulmaması veya yanlış uyulması halinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğura bilmektedir. Hak kaybı dediğimiz bu durum kişileri haklıyken haksız duruma bile getirebilmektedir. Bu nedenle boşanma davasının açılmasında profesyonel yar.....

Devamı için tıklayın