Etiket: tazminat

DEPREM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ  Deprem nedeniyle idareye (idarenin hizmet kusurunun olması hallerinde) tam yargı davası, açılması mümkündür. Tam yargı davası, idari işlem veya eylem nedeniyle maddi ve/veya manevi zarara uğrayanlar tarafından bu zararların giderilmesi talebiyle idareye karşı açılabilecek tazminat talepli bir idari dava türüdür. Ancak idarenin hizmet kusurunun olup olmadığı şartı oluşmadan tazminat davası açılması olanaksızdır. İdari işlemler, idari makam ve mercilerin idari faaliyet alanında idare hukuku çerçevesinde, tek taraflı irade açıklamasıyla hukuk aleminde sonuç doğuran kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tasarruflardır. İdarenin, temelinde bir idari karar veya işlem olmayan veya bir idari sözleşmeye dayanmayan her türlü faaliyeti ( fizik alanında görülen iş, hareket, ameliye ve çalışmalar ) veya hareketsiz kalması ise idari eylem olarak tanımlanmaktadır. İdari işlemlerin, hukuk aleminde değişiklik, yenilik doğuran irade açıkl.....

Devamı için tıklayın

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat hakkı TMK 174. Madde ile düzenlenmiştir. Maddenin ilk bölümünde mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî  tazminat isteyebilir denerek maddi tazminatın koşulları, ikinci bölümünde boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir denerek manevi tazminatın koşulları bildirilmiştir.Madde gerekçesi irdelendiğinde maddi tazminat talebinin kabul görmesi için maddi tazminat isteyen taraf boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olmalı, evlilik kurumun eşlere sağladığı yararlar ortadan kalkmalı ve evlilik birliğinin devamı halinde doğabilecek olası yararlar boşanmaya bağlı zedelenmelidir. Boşanmaya bağlı olarak ağır kusurlu tarafın maddi tazminat talebi kabul görmeyeceği gibi eşit kusur hali.....

Devamı için tıklayın

Evlilik birliğinin sadık kalma yükümlülüğü, evlilik içerisinde eşler arasında karşılıklı olarak beklenen ve yasal olarak korunan bir taahhüttür. Sadakat, evlilik bağlarının sağlam kalması, güvenin korunması ve ortak bir yaşam sürdürme çabalarıyla ilişkilidir. Sadakat yükümlülüğü, evlilik birliğinde ortaya çıkan birçok yasal ve ahlaki sorumluluğun bir parçasıdır. Bu sorumluluklar, evlilik birliğinin bütünlüğünü korumak ve eşler arasında karşılıklı güveni sağlamak için önemlidir. Sadakat, evlilikte güven, saygı ve bağlılık gibi temel değerlerin korunmasını sağlar ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini destekler. Evlilik dışı ilişkiler, boşanmanın nedenleri arasında sıkça rastlanmaktadır ve oldukça hassas bir konudur. Peki, eşiniz sizi aldattığında hukuki olarak ne yapabilirsiniz? Bu makalede boşanma sürecinde evlilik dışı bir ilişkiye giren üçüncü kişilere karşı tazminat davası açma hakkınız olup olmadığını değerlendireceğiz. Evlilik ilişkilerinde yaşanan sor.....

Devamı için tıklayın