Evliliğin Yaşı Kaçtır?

.
    

Ülkemizde maalesef çocuk yaşta evlilik büyük bir sorun oluşturmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 6/1-c maddesi uyarınca 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun (ÇKK) 3/1-a maddesi uyarınca daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur. Kural olarak medeni kanunumuza göre evlenme yaşı 18 olarak belirlenmiştir. 

Ancak bu durumun istisnası bulunmaktadır. Zira TMK 124 maddesi “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” demektedir.  

Bu kapsamda evlilik yaşını değerlendirecek olursak;


Olağan Evlenme Yaşı


Erkek veya kadın 17 yaşını doldurup 18 yaşından gün almadıkça evlenemez. Yaş şartı tam olsa da kanun aradığı diğer evlilik şartlarının da var olması gerekir. Yani kişilerin evlenebilmesi için bedensel ve ruhsal olgunluğa ulaşmış olması gerekir. İlgili yaş sınırını tamamlamış, ayırt etme gücü olan başka söyleyişiyle fiil ve isteklerinin nedenini ve sonuçlarını kavrayıp, bunlara uygun hareket edebilmesi olarak tanımlanmıştır.


17 Yaşında olan kişiler evlenebilir mi?


Belirtiğimiz üzere olağan evlilik yaşı için hukuki ehliyete sahip kişilerin 18 yaşından gün alması gerekmektedir. Ancak bazı durumların varlığı halinde on yedi yaş gurubu içinde evlilik mümkün olmaktadır. Zira 17 yaşında olan kişilerin aile izniyle evlenmesi mümkün olmaktadır. 17 yaşında evlilik için evlilik izin belgesi alınması şarttır. Onyedi yaşındaki kişilerin başvurusunda aile izin belgesini ibraz etmeleri şarttır.

 

Kanunla Ergin Kılınan Kişiler Evlenebilir Mi?


Yukarıda bahsettiğimiz üzere 15 ( onbeş ) yaşını dolduran kişiler, kendi isteği ve velisinin izni ile mahkemece ergin kılınabilir. Peki ergen kılınan kişilerin evlenmesi mümkün müdür?  Yani şartları varsa 15 yaşını doldurmuş kişiler ergin kılındığında ergin olmak kişiye evlilik hakkı tanıyacak mıdır? Sorunun cevabı için medeni kanununa bakmamız gerekmektedir. Zira medeni kanunumuza göre kişi mahkeme kararıyla ergin kılınsa dahi evlenememektedir. Dolayısıyla ergin kılınan kişinin olağan evlilik yaşına gelinceye kadar evlenmesi mümkün değildir. 


Durumun istisnası 16 yaş gurubu için geçerlidir mahkemece olağan üstü bir sebebin varlığının kabulü halinde 16 yaş gurubu için mahkeme kararı olması halinde evlilik mümkün olmaktadır. Ancak belirtilen durumun hele ki günümüzde çok istisna haline gelmiştir. Uygulama kendisine yer bulması çok zordur.


Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz