AVUKAT ERDEM ÖZCAN

.

Boşanma Davaları - Boşanma Avukatı Kavramı 

 

Aile Hukuku (Boşanma, Nafaka, Velayet), ülkemizde son yıllarda boşanma davalarının artmasıyla oldukça gündemde olan bir hukuk dalıdır. Özellikle Ankara boşanma davası oranı yüksek illerimiz arasındadır. Bu nedenle Ankara boşanma davalarının yoğun olarak görüldüğü illerimizdendir. 

Boşanma avukatı Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlerde dava sayısının fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanı seçimiyle ilgili bir durumdur.  

Boşanma avukatı tanımlaması bir uzmanlık alanı veya unvan değildir. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı mısınız?  Boşanma avukatı Ankara da hangi davalara bakar? boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır? gibi sıklıkla gelen soruları, çalışma seçim hakkımızı bu yöndeki davalar üzerinde çalışmaktan yöne kullandığımızı ifade ederek cevaplıyoruz. 

Boşanma avukatı tanımlamasının doğru olmadığını, tanımlamanın bir unvan veya uzmanlık alanı olmadığını, boşanma avukatı tanımlamasın Ankara'da olsun diğer illerde olsun sadece halk arasında kullanıldığını üstüne basarak vurguluyoruz.

 

Ankara'da Boşanma Davası Açmak  

Belirtiğimiz üzere Ankara boşanma dava sayısının fazla olduğu illerimiz arasındadır. Bu durumun önemli nedenlerinden biriside Ankara'nın nüfus sayısının fazla olmasıdır. Türkiye genelinde Ankara boşanma oranında İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorun herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Yönlendirmelerle birçok kişi yanlış işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak hukuki mağduriyetler yaşamaktadır.

Oysaki boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun boşanma telaşesiyle yapılabilecek küçük bir hatada hak kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle boşanma sürecinin duygusal yoğunluğu da göze alındığında hata yapma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle boşanma davalarının ve özelikle boşanma dava sürecinin takibi profesyonellik gerekmektedir. 

Boşanma aynı zamanda eşlerin sosyal yaşantılarının, medeni hallerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu için boşanma sürecinde olan kişiler Ankara ilinde olsun diğer illerimizde olsun boşanma davasını yürüten avukatlara yoğun olarak sorular yöneltmektedirler. Soruların doğru yanıtını bulabilmek süreci kolaylaştıracaktır.

Tüm bunlarla birlikte boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğu da çok fazladır. Bu nedenle iyi düşünüp sakin karar vermek ve doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Sorularına doğru yanıtlar bulabilmek, sürecin doğru yöneltilmesini sağlaya bilmek için avukat yardımı almak tarafların lehine olacaktır.

Ankara Aile Mahkemeleri 

Aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan; nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı, soybağı, evlat edinme gibi medeni hukuk kaynaklı davalara bakmakla görevli özel mahkemeler Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. 

Ankara merkezde Ankara Batı Adliyesi ve Ankara Merkez Adliyesi olmak üzere iki adliye bulunmaktadır. Ankara merkez ilçelerinin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Ankara – Mamak, Ankara – Çankaya İlçeleri merkez Ankara Adliyesinin, Ankara – Etimesgut Ankara – Sincan ilçeleri Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisindedir. Ankara'da boşanma davası açmaya karar vermiş taraflar boşanma talepli davalarını yetki sınırları içerisinde buldukları aile mahkemesinde açacaklardır.

Boşanma ve Kadına Karşı Şiddet

Kadına karşı şiddetin son yıllarda önemli oranda artmasıyla ceza hukuku ve aile hukuku kesişmektedir. Aile içi şiddet, cinsel istismar, aile bireylerine karşı kötü muamele aynı zamanda boşanma davasına konu teşkil etmektedir.  Bu nedenle bu konuları içerir ceza davalarının takibi ve analizi çok iyi yapılmalıdır. Böylelikle hem ceza davası yönünden hem de boşanma davası yönünden müvekkilin lehine olabilecek hususlar somut olarak ortaya koyulabilecektir.

Ankara gibi büyük şehirlerde boşanma dava sayısının artmasının bir nedeni de aile içi şiddetin önemli ölçüde artmasıdır. Şiddetin varlığı ve tehdit unsuru olabilmesi halinde 6284 numaralı kanun çerçevesinde gerekli koruma tedbirleri boşanma davasından bağımsız olarak da alınabilmektedir.  

Ayrıca bu kapsamda yapılan başvurulardan harç alınmamaktadır.


AVUKAT ERDEM ÖZCAN KİMDİR