AVUKAT ERDEM ÖZCAN

.

Boşanma Avukatı - Boşanma Davaları - Avukat Yardımı


Ankara Boşanma Avukatı - Ankara Avukat Erdem Özcan aile ve boşanma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ankara'da bulunan Avukat Erdem Özcan Hukuk Ofisimizin faaliyet alanını aile ve boşanma davaları oluşturmaktadır. 


Boşanma avukatı Ankara gibi metropol şehirlerde dava yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanı seçimini ifade eder. Boşanma avukatı halk arasında kullanılan bir tanımlamadır, uzmanlık alanı veya unvan değildir. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı mısınız? boşanma avukatı Ankara ilinde hangi davalara bakar? boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır? gibi sıklıkla gelen soruları çalışma seçim hakkımızı aile ve boşanma davaları olarak seçtiğimizi ifade ederek cevaplıyoruz. 


Aile hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin davalar, nişanın bozulması, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, evlat edinme, soy bağı, boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat, aile içi şiddette bağlı ceza davalarından oluşmaktadır. Ankara'da bulunan Avukat Erdem Özcan Hukuk Ofisimizde tüm bu alanlarda hukuki yarım hizmeti vermektedir.


Ayrıca anlaşmalı boşanma sözleşmesinin hazırlanması, evlilik sözleşmesinin hazırlanması, yabancı mahkeme kararlarının tanınması, yoksulluk- iştirak nafakası davaları, aile ve kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik hukuki işlemler Avukat Erdem Özcan Ankara ofisimizin diğer çalışma alanlarını oluşturmaktadır.


Ankara'da Boşanma Davası Açmak


Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorun herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Yönlendirmeler ve yorumlarla birçok kişi yanlış işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak hukuki mağduriyetler yaşamaktadır.


Boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun boşanma telaşesiyle yapılacak en küçük bir hata hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle avukat yardımı önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğununda çok fazla olması hata yapma olasılığını artırmaktadır. Bu kapsamda boşanma dava sürecinde iyi düşünüp, sakin karar vermek ve doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Avukat yardımın en önemli aşamasını da bu durum oluşturmaktadır.


Avukat Erdem Özcan bu ilkeleri benimseyerek, müvekkillerin sorularına doğru yanıtları bulabilmelerini, etkili iletişimle en doğru şekilde yönlendirerek hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı, avukat - müvekkil iletişimini en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş bulunmaktadır. 


Boşanma Davası Nerede Açılır?


Aile Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak isteyen taraflar Aile Mahkemelerine başvurmak zorundadırlar.


Ankara'da otuza yakın Aile Mahkemesi bulunmaktadır.  Bu durumun temel nedenlerinde birside Ankara'da boşanma dava sayısının fazla olmasıdır, tabiki Ankara'nın nüfus sayısının fazla olmasıda burada önemli bir etken oluşturmaktadır. Bu nedenle Ankara'da bu alanda çalışan avukatlar yoğun mesailer yapacaklardır.


Ankara Aile Mahkemeleri, Ankara Batı Adliyesi ve Ankara Merkez Sıhhiye Adliyesi olmak üzere iki adliyede bulunmaktadır. Ankara merkez ilçelerinin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Ankara Çankaya, Ankara Keçiören, Ankara merkez adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer alırken, Ankara Etimesgut, Ankara Sincan ilçeleri ise Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer almaktadır. 


Ankara'da boşanma davası açamaya karar vermiş tarafların boşanma davaları, avukatları tarafından yetki sınırı içerisinde bulundukları adliyenin aile mahkemesinde açılacaktır.


Avukat Erdem Özcan Kimdir?