Aile ve Boşanma Davaları Ankara

.

Ankara Boşanma Avukatı - Avukat Erdem Özcan Ankara ilinde aile ve boşanma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ankara'da bulunan hukuk ofisimizin faliyet alanını aile hukuku ve buna bağlı olarak boşanma davaları oluşturmaktadır. 

 

Aile hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin davalar genel olarak; nişanın bozulması, boşanma, velayet, nafaka, malların paylaşımı, evlat edinme, soybağı, boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat, aile içi şiddette bağlı ceza davalarından oluşmaktadır. Ankara'da bulunan Avukat Erdem Özcan Hukuk Ofisimiz tüm bu hukuki alanlarda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermektedir.


Ayrıca anlaşmalı boşanma sözleşmesinin hazırlanması, evlilik sözleşmesinin hazırlanması, yabancı mahkeme kararlarının tanınması, yoksulluk- iştirak nafakası davaları, aile bireylerine ve kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik 6284 numaralı kanun kapsamında hukuki işlemler Avukat Erdem Özcan Ankara avukatlık ofisimizin diğer avukatlık hizmeti çalışma alanını oluşturmaktadır. 


Boşanma avukatı Ankara gibi metropol şehirlerde dava yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanı seçimini ifade eder. Boşanma avukatı halk arasında kullanılan bir tanımlamadır, boşanma avukatı uzmanlık alanı veya unvan değildir. Avukat istediği yönde çalışmalarını devam ettirebilir. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı mısınız? boşanma avukatı Ankara ilinde hangi davalara bakar? boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır? gibi sıklıkla gelen boşanma avukatı tanımlamalı soruları avukatlık çalışma seçim hakkımızı aile ve boşanma davaları olarak seçtiğimizi, Ankara avukatı olarak avukatlık çalışmalarımızı aile ve boşanma davaları üzerine yoğunlaştırdığımızı ifade ederek cevaplıyoruz.  

Boşanma dava süreci ve boşanma dava aşamalarına ilişkin detaylı bilgilere, ankara avukatı olarak boşanma davalarımızdan edindiğimiz tecrübelere göre oluşturduğumuz makalelerimize internet sitemizde bulunan makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.  Ankara'da Boşanma Davası Açmak


Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorun herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Yönlendirmeler ve yorumlarla birçok kişi yanlış işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak hukuki mağduriyetler yaşamaktadır.


Boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun takibi özenle, en iyi şekilde yapılması gereken davalardır. Zira boşanma sürecinin vermiş olduğu telaşeyle yapılacak en küçük bir hata hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle de avukat yardımı dolayısıyla avukat seçimi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğunun da çok fazla olması hata yapma olasılığını artırmaktadır. Bu kapsamda boşanma dava sürecinde iyi düşünüp, sakin karar vermek ve doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Avukat yardımı ve avukat seçiminin en önemli aşamasını da bu durum oluşturmaktadır. Hem boşanma sürecini hemde boşanma davasını yürütebilecek en uygun avukatı bu kıstasları değerlendirerek seçmek boşanma aşamasında bulunan kişilerin lehine olacaktır.


Avukat Erdem Özcan tüm bu ilkeleri benimseyerek, müvekkillerin sorularına doğru yanıtları bulabilmelerini, etkili iletişimle en doğru şekilde yönlendirerek hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı, avukat - müvekkil iletişimini en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş bulunmaktadır. 

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Aile Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemeler kanunda Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak isteyen taraflar yetki bölgesinde bulunan Aile Mahkemelerine başvurmak zorundadırlar. Yetki bölgesinin yanlış seçilmesi süreci uzatacağı için avukat yardımı ile başvuru yapılması sürecin uzamamasını sağlayacaktır.


Ankara'da otuza yakın Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinde birside Ankara'da boşanma dava sayısının fazla olmasıdır, tabiki Ankara'nın nüfus sayısının fazla olması aile mahkemesi sayısının fazla olmasına önemli bir etken oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak Ankara'da boşanma davası üzerine çalışan avukatlar yoğun olarak mesailer yapacaklardır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki boşanma davalarının kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren yönünün de yoğun olması nedeniyle avukatlara daha çok iş yükü getirmektedir. Bu kıstasın da avukat seçiminde öncelikli olarak değerlendirilmesi, müvekkil, avukat ilişkisinin en iyi şekilde tam ve eksiksiz olması, tarafların avukatı iyi tanıması, avukatın çalışma alanını iyi bilmesi boşanma davası açacak kişilerin lehine olacaktır. 

 

Ankara Aile Mahkemeleri, Ankara Batı Adliyesi ve Ankara Adliyesi 4 Nolu Ek Hizmet Adliyesi olmak üzere iki ayrı adliyede bulunmaktadır. Ankara merkez ilçelerinin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Ankara Çankaya, Ankara Keçiören, Ankara merkez adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer alırken, Ankara Etimesgut, Ankara Sincan ilçeleri ise Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer almaktadır. 


Ankara'da boşanma davası açamaya karar vermiş kişinin boşanma davası, davayı takip etmekle yükümlü avukatı tarafından Ankara yetki sınırı içerisinde bulunan adliyenin aile mahkemesinde açılacaktır. 

 

 

 


Avukat Erdem Özcan Kimdir?