Ankara Boşanma Avukat Erdem Özcan

.
Ankara Boşanma Avukatı - Avukat Erdem Özcan Ankara ilinde aile ve boşanma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ankara avukatı olarak Ankara'da bulunan avukatalık ofisimizin faaliyet alanını aile hukuku ve boşanma davaları oluşturmaktadır. 

 
Çalışma Alanımızı Oluşturan Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Genel Olarak;
  • Nişanın Bozulması
  • Boşanma
  • Velayet, Nafaka,
  • Malların Paylaşımı,
  • Ziynet - Mehir Alacağı
  • Evlat Edinme, 
  • Boşanmaya Bağlı Maddi ve Manevi Tazminat,
  • Aile içi şiddett davalarından oluşmaktadır.
Ankara'da bulunan Avukat Erdem Özcan Hukuk Ofisimiz tüm bu hukuki alanlarda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermektedir.
Ayrıca anlaşmalı boşanma dava sözleşmesinin hazırlanması, evlilik sözleşmesinin hazırlanması,yabancı mahkeme kararlarının tanınması, yoksulluk- iştirak nafakası davaları, aile bireylerine ve kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik 6284 numaralı kanun kapsamında hukuki işlemler Avukat Erdem Özcan Ankara avukatlık ofisimizin diğer avukatlık faaliyet alanını oluşturmaktadır. 

Boşanma Avukatı Kime Denir ?

Boşanma avukatı Ankara gibi metropol şehirlerde dava yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanı seçimini ifade eder. Zira Ankara gibi büyük şehirlerde dava sayısının fazla olması avukatların çalışma alanını da genişletmektedir. Ankara Boşanma avukatıboşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar üzerimde çalışan avukatlara halk arasında kullanılan bir tanımlamadır. Boşanma avukatı, uzmanlık alanı veya unvan değildir. Avukatlar istediği alanda çalışmalarını devam ettirebilir. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı mısınız? boşanma avukatı Ankara ilinde hangi davalara bakar? Ankara boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır? gibi sıklıkla gelen boşanma avukatı tanımlamalı soruları avukatlık çalışma seçim hakkımızı aile ve boşanma davaları olarak seçtiğimizi, Ankara avukatı olarak avukatlık çalışmalarımızı aile ve boşanma davaları üzerine yoğunlaştırdığımızı ifade ederek cevaplıyoruz.  


Ankara'da Boşanma Davası Açmak ve Avukat Seçimi

Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorunlardan biri de herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Komşunuz, aile bireyleriniz, daha önce boşanan kişiler bir anda tecrübeli avukat gibi boşanma davasına yönelik fikir beyan ederek yönlendirmede bulunmaktadırlar. Üstelik bu yönlendirmeler ve hata içeren yorumlarla boşanma sürecinde olan birçok kişi yanlış hukuki işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak boşanma davalarında hukuki mağduriyetler yaşamaktadırlar. Ankara avukatlık ofisimize başvuran birçok kişi bu yönde yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmektedirler. Avukat yardımı mağduriyetlere son verecek en büyük etken olacaktır. Zira boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun takibi en iyi şekilde yapılması gereken davalardır. Üstelik boşanma sürecinin vermiş olduğu telaşeyle yapılacak en küçük hata hak kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenlede avukat yardımı dolayısıyla avukat seçimi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğununda çok fazla olması hata yapma olasılığını artırmaktadır. Bu kapsamda iyi düşünüp, sakin karar vermek ve doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Unutulmamalıdırki en iyi yönlendirme avukatınız tartından yapılacak yönlendirme olacaktır.
Avukat yardımı ve avukat seçiminin en önemli aşamasını boşanma davasını ve boşanma sürecini en iyi yönetebilecek avukatı seçebilmek olacaktır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki boşanma davalarının kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren yönününde yoğun olması nedeniyle avukatlara daha çok iş yükü getirmektedir. Bu kıstasın da avukat seçiminde öncelikli olarak değerlendirmeye alınması, iş yükünü kaldırabilecek, müvekkil - avukat ilişkisini en iyi şekilde eksiksiz kurabilecek avukat ile çalışılması, avukatın çalışma alanının iyi bilinmesi boşanma davası açacak kişilerin lehine olacaktır. Ankara'da boşanma dava sürecinde olan kişlerin tüm bu kıstasları en iyi şekilde değerlendirmesi, hem boşanma sürecini hemde boşanma davasını en iyi şekilde yürütebilecek en uygun avukatı bu kıstasları değerlendirerek seçmeleri boşanma davalarında yararlarına olacaktır.
Avukat Erdem Özcan tüm bu ilkeleri benimseyerek, müvekkillerin sorularına doğru yanıtları bulabilmelerini, etkili iletişimle en doğru şekilde yönlendirerek hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı, avukat - müvekkil iletişimini en iyi şekilde sağlamayı amaç ve ilke edinerek boşanma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara'da kurmuş olduğu hukuk ofisinde Ankara avukatı olarak avukatlık hizmeti vermektedir.
 
Ankara Aile Mahkemeleri 

Aile Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemeler kanunda Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak isteyen taraflar yetki bölgesinde bulunan Aile Mahkemelerine başvurmak zorundadır. Yetki bölgesinin yanlış seçilmesi süreci uzatacağı için avukat yardımı ile başvuru yapılması sürecin uzamamasını sağlayacaktır.

Ankara'da otuza yakın Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinde birside Ankara'da boşanma dava sayısının fazla olmasıdır, tabiki Ankara'nın nüfus sayısının fazla olması aile mahkemesi sayısının fazla olmasına önemli başka bir etkenini oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak Ankara'da boşanma davası üzerine çalışan avukatlar yoğun mesailer yapacaklardır. 
 
Ankara Aile Mahkemeleri, Ankara Batı Adliyesi ve Ankara Merkez Adliyesi (4 nolu ek hizmet) olmak üzere iki ayrı adliyede bulunmaktadır. Ankara merkez ilçelerinin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Ankara Çankaya, Ankara Keçiören, Ankara merkez adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer alırken, Ankara Etimesgut, Ankara Sincan ilçeleri ise Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Ankara'da boşanma davası açamaya karar vermiş kişinin boşanma davası, davayı takip etmekle yükümlü avukatı tarafından Ankara yetki sınırı içerisinde bulunan adliyenin aile mahkemesinde açılacaktır. 

Boşanma dava süreci ve boşanma dava aşamalarına ilişkin detaylı bilgilere, ankara avukatı olarak boşanma davalarımızdan edindiğimiz tecrübelere göre oluşturduğumuz yazılarımıza internet sitemizde bulunan makaleler bölümündende ulaşabilirsiniz.
 
Avukat Erdem Özcan Kimdir?