Avukat Erdem Özcan - Ankara Hukuk Ofisi

.
Ankara Barosu Avukatı olarak Avukat Erdem Özcan Ankara ve Türkiye genelinde hukuki uyuşmazlıklarda hukuki yardım, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukat Erdem Özcan, avukatlık mesleğinin, işin bizzat, yoğun ve dikkatli bir şekilde; vekil edenlerin beklentileri ile menfaatlerine uygun şekilde takip edilmesi gerekliliğine inanmaktadır. Ankara Barosu Avukatı olarak Avukat Erdem Özcan Ankara Çankaya Mithatpaşa Caddesinde bulunan Avukat Erdem Özcan Avukatalık Ofisinde hukuki anlaşmazlıklarda hukuki yardım, danışmanlık ve avukatlık hizmetini bu ilkeyi gözeterek vermektedir. Avukat Erdem Özcan tüm mesleki ilkeleri benimseyerek,  Ankara'da kurmuş olduğu hukuk ofisinde Ankara Borusuna kayıtlı avukatı olarak avukatlık hizmeti vermektedir.


İnternet sitemizde boşanma davalarına ilişkin makalelerimize, boşanma davalarına ilişkin Yargıtay kararlarına, boşanma sürecine ilişkin bilgilendirmelere ve Ankara hukuk ofisimizin konum bilgisne ulaşabilirsiniz.


"Faliyet alanlarımız kapsamında bulunan her türlü sorununuz için bizimle iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz. alanlarımız kapsamında bulunan her türlü sorununuz için bizimle iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz."


Aile Hukuku Nedir ?

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Genel Olarak;

Nişanın Bozulması,

Boşanma,

Velayet, Nafaka,

Malların Paylaşımı,

Ziynet - Mehir Alacağı,

Evlat Edinme, 

Boşanmaya Bağlı Maddi - Manevi Tazminat davaları ile aile içi şiddet uyuşmazlıklarından oluşmaktadır.

Boşanma Nedir ?

Boşanma, evlilik birliğinin hukuken son bulmasını ifade eder. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır, bu halde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Yine çekişmeli boşanma davası olarak; zina nedeniyle boşanma davası, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleriyle boşanma davası, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme nedenleriyle boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.  

Boşanma Avukatı Kime Denir ? 

Yargı önünde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, meslek grubu Avukat olarak tanımlanır. Boşanma avukatı Ankara gibi metropol şehirlerde dava yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanlarını boşanma hukuku üzerine seçmelerinin halk arasındaki ifadesidir. Avukat, istediği dava konusu üzerinde çalışmakta özgürdür. Boşanma veya başka bir hukuki dava türünde çalışmak avukatın serbest iradesine bağlıdır. Yani boşanma avukatı tanımlaması da avukatın çalışma alanını boşanma hukuku üzerine oluşturmasından ileri gelen yanlış bir tanımlamadır. 


Başka bir anlatımla boşanma dava sayısının fazla olduğu Ankara gibi büyük şehirlerde avukat belli alanlarda çalışmayı seçebilir. Boşanma davası, ceza davası veya başka bir hukuki dava alanında çalışmayı avukat, avukatlık kanunu uyarınca serbest iradesiyle seçebilir. Bu nedenle boşanma avukatı veya ceza avukatı gibi tanımlamalar uzmanlık alanı ifade etmemektedir. Boşanma avukatı kavramı, boşanma davası üzerine yoğunlaşmış, boşanma davasını çalışma alanı olarak seçmiş avukat için halk arasında kullanılan genel bir tanımlama veya söylem olarak da düşünülebilir. Ancak boşanma avukatı diye bir ayrı avukatlık iş bölümü, boşanma avukatı diye uzmanlık alanı yoktur. Birçok avukat meslektaşlarımız hazıladıkları web sitelerinde kendilerini Ankara'nın en iyi boşanma avukatı olarak tanıtmakta, boşanma avukatı olarak kendilerini lanse etmekte hatta Türkiye'nin en iyi boşanma avukatı, Ankaranın en iyi boşanma avukatı olduklarını iddia etmektedirler. Bu açıklamalar meslektaşlarımızın tamamen kişisel yorumlarından ibaret olup, itibar edilememesi gerekmektedir. Boşanma avukatı Ankara veya başka bir il barosuna bağlı avukat için tanımlanamaz zira avukatlık mesleğinde boşanma veya başka bir hukuki dala yönelik uzmanlık ayrımı yoktur.


Boşanma avukatı, ceza avukatı gibi nitelendirmeler sadece tanımlamadır. Avukat, avukatlık kanunu gereğince istediği alanda çalışmasını sürdürebilir. Boşanma avukatı gibi bir kavaram veya başka söyleyişle boşanma avukatı tanımlaması uzmanlık göstergesi değildir. Dolayısıyla Ankara boşanma avukatı Ankara'da görev yapan avukatlar için bir uzmanlık alanı ifade etmemektedir. Ankara boşanma avukatı denilerek sadece ve sadece Ankara ilinde boşanma davası alanında çalışan, boşanma davalarını hukuki çalışma alanı olarak belirleyen avukatlara halkın verdiği tanımlama akla gelmelidir, uzmanlık kesinlikle değildir.


Ancak belirtmek gerekirki bahsettiğimiz üzere hukuk çok geniş bir mecradır ve avukatlarında bu geniş mecrada seçim hakkı oluşturması günümüzde zorunluluk arz etmektedir. Zira Ankara gibi büyük şehirlerde dava sayısının fazla olması avukatların çalışma alanını da genişletmektedir. 


Yeniden ve önemle belirtmek gerekir ki çalışma alanını boşanma hukuku, boşanma davaları olarak belirlemek bir seçim hakkıdır ve bu hakkı kullanmaları yani boşanma davalarını çalışma alanı olarak belirlemeleri avukatlar için uzmanlık alanı ifade etmez, yani boşanma avukatı kavramı sadece bir genellemedir. Avukatlık mesleğinde uzmanlık alanını ifade etmemektedir. Boşanma avukatı ankara bölgesinde arayan ilgililerin bu arama şekli bu nedenledir ki hatalıdır.


Boşanma avukatı bir unvan mıdır?


Yukarıda belirtiğimiz üzere Ankara Boşanma avukatı, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar üzerinde Ankara ilinde kendi tercihleriyle çalışan avukatlar için halk arasında kullanılan bir tanımlamadır. Boşanma avukatı veya ankara boşanma avukatı, unvan değildir. Boşanma avukatı bir halk arası söylemdir, unvan veya uzmanlık alanı ifade etmez.


Özetle ankara boşanma avukatı, boşanma avukatı Ankara ilinde çalışan avukatın dava seçim hakkını ifade eder. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı mısınız ? boşanma avukatı Ankara ilinde hangi davalara bakar? boşanma avukatı nasıl olunur? Ankara boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır ? boşanma avukatı nedir ? Ankara boşanma avukatı nedir ? gibi sıklıkla gelen boşanma avukatı tanımlamalı soruları; boşanma avukatı veya Ankara boşanma avukatı tanımlamasının bir uzmanlık alanı ifade etmediğini, boşanma avukatı tanımlamasının hak arasında kullanılan bir ifade olduğunu, boşanma avukatı diye avukatlık mesleğinde mesleki ayrım olmadığını, bu tanımlamanın yanlış olduğunu boşanma avukatı tanımlasının halk arasında yanlış olduğunu, ister Ankara, ister İstabul isterse başka şehirimiz barosuna bağlı olsun Türkiyede'ki hiçbir baro avukatı boşanma avukatı olarak tanımlanamayacağını, avukatlık mesleğinde boşanma gibi bir ayrımı olmayacağını dile getirerek cevaplıyoruz.

Ankara'da Boşanma Davası Açmak ve Avukat Seçimi

En temel anlamıyla boşanma evlilik birliğinin hukuken son bulmasını ifade eder. Aile birliğinin son bulacak olmasının maddi yönü olduğu gibi psikolojik yönü de olan durumdur. Bu nedenle boşanma davaları özel davalardır. Boşanma süreci hem tarafları hem kök aileleri hemde sosyal çevreyi etkileyecek süreçtir. Bu nedenledirki boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorunlardan birisi de herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Komşularınız, aile bireyleriniz, yakınlarınız, daha önce boşanan kişiler bir anda tecrübeli avukat, başka bir söyleyişle çalışma alanını boşanma davası olarak seçmiş olan avukatlar gibi boşanma davasına yönelik fikir beyan ederek yönlendirmede bulunmaktadırlar. Üstelik bu yönlendirmeler, hata içeren yorumlarla boşanma sürecinde olan birçok kişi yanlış hukuki işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak boşanma davalarında hukuki mağduriyetler yaşamaktadırlar. Ankara avukatlık ofisimize başvuran kişiler bu yönde yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmektedirler. 


Avukat yardımı bahsi geçen mağduriyetlere son verecek en büyük etken olacaktır. Zira boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun takibi en iyi şekilde yapılması gereken davalardır. Üstelik boşanma sürecinin vermiş olduğu telaşeyle yapılacak en küçük hata boşanma davasında hak kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenle de avukat yardımı dolayısıyla avukat seçimi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğunun çok fazla olması hata yapma olasılığını artırmaktadır. Bu kapsamda iyi düşünüp, sakin karar vererek doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Unutulmamalıdırki en iyi yönlendirme boşanma dava ve boşanma sürecini yönetecek olan avukat tarafından yapılacaktır.


Bu kapsamda tarafların, boşanma avukatı tanımlamasının halk arasında anılış şekli olduğunu, boşanma avukatı kavramının bir uzmanlık alanı olmadığını iyi bilmesi, boşanma aşamasında bahsi geçen temel kuralları göze alarak boşanma davasını ve boşanma sürecini yönetecek olan avukatı seçmeleri lehlerine olacaktır.


Avukat yardımı ve avukat seçiminin en önemli aşamasını boşanma davasını ve boşanma sürecini en iyi şekilde yönetebilecek avukatı seçebilmek olacaktır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki boşanma davalarının kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren yönünün yoğun olması nedeniyle avukatlara daha çok iş yükü getirmektedir. Bu kıstasında avukat seçiminde öncelikli olarak değerlendirmeye alınması, iş yükünü kaldırabilecek, müvekkil - avukat ilişkisini en iyi şekilde eksiksiz kurabilecek avukat ile çalışılması, boşanma davası açacak kişilerin lehine olacaktır. 

Ankara'da boşanma dava sürecinde olan kişilerin tüm bu kıstasları en iyi şekilde değerlendirmesi, hem boşanma sürecini hem de boşanma davasını en iyi şekilde yürütebilecek en uygun avukatı bu kıstasları değerlendirerek seçmeleri boşanma davalarında yararlarına olacaktır.

Boşanma Süreci Nedir ?

Boşanma davasını diğer dava türlerinden ayıran en büyük özellik yukarıda belirtiğimiz üzere boşanma davasının sosyolojik yönünün de bulunmasıdır. Yani kişinin tüm hayatını yakın çevresiyle birlikte etkileyen bir süreç, boşanma aşamasına gelen kişileri beklemektedir. Bu nedenle boşanma davası hem hukuki hem sosyolojik yönüyle takip edilmelidir. 


Hukuk ofisimizde boşanma davasının söz konusu yönleriyle takibinin yapılması en temel prensiplerimizdendir. Zira boşanma davalarını klasik hukuk davası olarak görmek müvekkillerin dava sürecinde yaşayacakları sorunları görmezden gelmek anlamı taşıyacaktır. Bu nedenledirki boşanma davasının hukuki yönüyle birlikte sosyolojik yönünüde çalışmalarda ele alınmalıdır.

Boşanma davalarının kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren yönünün yoğun olması nedeniyle boşanma davası üzerine çalışacak avukata daha çok iş yükü getirmektedir. Bu kıstasın da avukat seçiminde öncelikli olarak değerlendirmeye alınması, iş yükünü kaldırabilecek, müvekkil - avukat ilişkisini en iyi şekilde kurabilecek avukat ile çalışılması boşanma davalarında başarıyı getirecektir. Unutulmamalıdırki boşanma sürecini en iyi yönetebilecek avukatı seçebilmek, boşanma davası için avukat yardımı ve avukat seçiminin önemli aşamasını oluşturmaktadır. 

Neden Boşanma Davaları ?

Boşanma hukuku Türk Medeni Kanunu ikici bölümde yer alan oldukça geniş bir hukuki alandır. Genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri ilgili kanunun ikinci bölümünde detaylı olarak yer almıştır. Söz konusu hükümler boşanma davalarının yol haritasını belirlemektedir. Ancak evlilik birliği tıpkı parmak izi gibidir, her evlilik beraberinde kendine özgü yaşanmışlıklar getirdiği için birbirinden çok farklıdır. Buna bağlı olarak boşanma davalarının konuları her geçen gün değişmekte, boşanma sebepleri her geçen gün artmaktadır. Bu hızlı değişim boşanma davalarının takibini özelleştirmekte, boşanma hukukunu yani boşanma davalarını yakınen takip etme zorunluluğunu getirmektedir. 

Ankara Aile Mahkemeleri 

Aile Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak isteyen taraflar veya avukatları yetki bölgelerinde bulunan Aile Mahkemelerine başvuru yaparak boşanma sürecini başlatmak zorundadırlar. Yetki bölgesinin yanlış seçilmesi süreci uzatacağı için avukat yardımı ile başvuru yapılması sürecin uzamamasını sağlayacaktır.


Ankara'da otuza yakın Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinde birside Ankara'da boşanma dava sayısının fazla olmasıdır, tabiki Ankara'nın nüfus sayısının fazla olması aile mahkemesi sayısının fazla olmasına önemli başka bir etkenini oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak Ankara'da boşanma davası üzerine çalışan avukatlar, tüm davalar üzerinde çalışan avukatlar gibi yoğun mesailer yapacaklardır. 


Ankara Aile Mahkemeleri, Ankara Batı Adliyesi ve Ankara Merkez Adliyesi (4 nolu ek hizmet) olmak üzere iki ayrı adliyede bulunmaktadır. Ankara merkez ilçelerinin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Ankara Çankaya, Ankara Keçiören, Ankara merkez adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer alırken, Ankara Etimesgut, Ankara Sincan ilçeleri ise Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer almaktadır. 


Ankara'da boşanma davası açamaya karar vermiş kişinin boşanma davası, davayı takip etmekle yükümlü avukatı tarafından Ankara yetki sınırı içerisinde bulunan adliyenin aile mahkemesinde açılacaktır. 


Boşanma avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliğince belirlenmektedir. Çalışacağınız avukat baronun belirlediği sınırlar içerisinde ücret talebini ön görüşmede tarafınıza bildirecektir. Ankara'da ücretsiz boşanma avukatı gibi bir hizmet bulunmamaktadır. Zira ücretsiz avukat yardımı sadece adli yardım almaya hak kazanmış vatandaşlarımızın yararlanacağı bir hizmettir. Ücretsiz avukat yardımı alabilmek için mal varlığınızın olmaması ve gelirinizin yoksulluk sınırı dahilinde olması gerekir. Bu şartları taşıyan Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız Ankara Barosu Adli Yardım Merkezine başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Yardımı

Anlaşmalı boşanma davası özetle tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmaları üzerine açılacak boşanma davasını ifade eder. Boşanacak çiftlerin velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşması üzerinde anlaşmasıyla söz konusu boşanma davanın açılması mümkün olacaktır. Ankara avukatlık ofisimize başvuran bir çok çift kendi aralarında anlaşmaları halinde avukat yardımı alıp almama konusunda tereddüt yaşadıklarını bildirmektedirler. Ancak Ankara hukuk ofisimize başvuran danışanlarımıza açıkladığımız gibi hukuki bir işlemin sorunsuz olarak kurulabilmesi adına avukat yardımı tarafların lehine olacaktır. Zira anlaşmalı boşanma davası sonrasında açılabilecek davalar, anlaşmalı boşanma davası sırasında unutulan veya göz ardı edilen durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tarafların yanılgıya düşmesi çok doğal bir durum olmaktadır. Boşanma davasına yönelik hukuki işlemlerin sorunuz olarak, geleceğe dönük olarak sonlanmasının sağlanması için anlaşmalı boşanma davasında avukat yardımı almak tarafların lehine olacaktır. Hazır sözleşme örnekleriyle hukuki haklarınızın korunmasını sağlayamayacak, boşanma sonrası yeni hukuki davalar doğra bilecektir.

Avukat Erdem Özcan tarafından kurulmuş Ankara avukatlık hukuk ofisimizde anlaşmalı boşanma davasında da avukat yardımının temel unsurunu, Ankara ofisimize başvuran ve anlaşarak boşanma kararı almış çiftlere bildirmekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Yardımı

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşana hususu, boşanma davasının sonuçları hususu üzerinde anlaşamamaları halinde gündeme gelen, evlilik birliği kendisi için çekilmez hale gelen tarafça açılacak boşanma davasını ifade etmektedir. 

Çekişmeli boşanma davasının usul ve esasa yönelik aşamaları anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha fazladır ve katıdır. Bu temel husus çekişmeli boşanma davasının takibinin avukat tarafından yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Zira özellikle çekişmeli boşanma davasına yönelik usul hukukunun bilinmemesi boşanma davasında tarafları haklıyken haksız konuma getirebilmektedir. 

Avukat yardımı alınmadan açılmış çekişmeli boşanma davasının usul hukukuna takılarak olumsuz sonuçlandığına uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Bununla birlikte ''esas'' dediğimiz boşanma davasının içeriğinin düzenlenmesi, boşanma hükmü verilecek haklı nedenlerin kanıtlanması çekişmeli boşanma davasının çok önemli unsurudur. Bu nedenledirki çekişmeli boşanma davasında da avukat yardımı kişilerin lehine olacaktır.


Boşanma davası, boşanma dava aşamalarına ilişkin detaylı bilgilere ve yazılarımıza internet sitemizde bulunan makaleler bölümünden de ulaşabilirsiniz. 


Boşanma Davalarına Yönelik Sık Okunan Yazılarımız

Avukat Erdem Özcan Kimdir?