Avukat Erdem Özcan - Ankara Hukuk Ofisi

.

Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Erdem Özcan, Ankara ve Türkiye genelinde hukuki uyuşmazlıklarda hukuki yardım, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukat Erdem Özcan, avukatlık mesleğinin işini bizzat, yoğun ve dikkatli bir şekilde yürüterek, vekil edenlerin beklenti ve menfaatlerine uygun şekilde takip edilmesi gerekliliğine inanarak avukatlık faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mithatpaşa Caddesi'ndeki Avukat Erdem Özcan Hukuk Ofisi, hukuki anlaşmazlıklara profesyonel ve etik bir yaklaşım sergileyerek müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Özellikle aile ve boşanma davaları alanında çalışan Avukat Erdem Özcan ve ekibi, müvekkillerinin haklarını korumak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için kararlılıkla çalışmaktadır.

 

"İnternet sitemizde, aile ve boşanma davaları üzerine makalelerimize, boşanma davalarına ilişkin Yargıtay kararlarına ve Ankara hukuk ofisimizin konum bilgisine ulaşabilirsiniz." 


"Faaliyet alanlarımız kapsamında bulunan her türlü sorununuz için bizimle iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz." 


Hukuki Bilgilendirmeler


Aile Hukuku Nedir ?


Aile hukuku, aile bireyleri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alan, evlenme, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, evlat edinme gibi konuları kapsar. Aile hukuku, medeni hukuk çerçevesinde ele alınır ve aile birliğinin korunması, aile içi ilişkilerin düzenlenmesi, çocukların korunması ve taraflar arasında adil çözümlerin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Boşanma davalarında, eşlerin haklarının korunması, çocukların velayetinin en iyi şekilde belirlenmesi ve nafaka gibi mali yükümlülüklerin adil bir şekilde düzenlenmesi aile hukukunun temel amaçlarındandır.

 

Boşanma Nedir ?


Boşanma, evlilik birliğinin hukuken son bulmasını ifade eder. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır, bu durumun varlığı halinde evliliğini sonlandırmak isteyen çiftler anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Yine boşanmak isteyen eşlerin aralarında boşanma ve sonuçları üzerinde anlaşamaması halinde anlaşmazlığın ve boşanmayı gerektirir hususların gerekçesine göre medeni kanunun gösterdiği üzere çekişmeli boşanma davası  açılması mümkündür.  

 

Boşanma Avukatı Kime Denir ? 


Yargı önünde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, meslek grubu Avukat olarak tanımlanır. Boşanma avukatı Ankara gibi metropol şehirlerde dava yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanlarını boşanma hukuku üzerine seçmelerinin halk arasındaki ifadesidir. 

Avukat, istediği dava konusu üzerinde çalışmakta özgürdür. Boşanma veya başka bir hukuki dava türünde çalışmak avukatın serbest iradesine bağlıdır. Boşanma avukatı gibi bir tanımlama veya avukatlık mesleği içerisinde mesleki ayrım yoktur. 

Boşanma avukatı anılış şekli avukatın çalışma alanını boşanma hukuku üzerine oluşturmasından ileri gelmesi nedeniyle halk arasında kullanılan bir tanımlamadır, avukatlık mesleği açısından yanlış bir tanımlamadır. 

Bu hususa esasen avukatlık yapan meslektaşlarında dikkat etmesi gerekmektedir. Zira birçok avukat meslektaşımız hazırladıkları avukatlık web sitelerinde kendilerini Ankara'nın en iyi boşanma avukatı olarak tanıtmaktadır. Bu açıklamalar meslektaşlarımızın tamamen kişisel yorumlarından ibaret olup, hatalı bir yaklaşım şeklidir. Bu nedenle itibar edilememesi gerekmektedir.

Ayrıca boşanma sürecinde olan ve avukat arayışı içerisinde olan bireylerin boşanma avukatı ankara gibi unvan içerir aramalar yaparak elde edilen sonuçlara göre avukatların mesleki ayrımı veya uzmanlık alanlarının olduğunu düşünmesi hatalı olacaktır.


Boşanma Davası Açmak ve Avukat Seçimi


Evlilik birliğinin hukuken son bulmasını ifaden boşanma halinde aile birliğinin son bulacak olmasının maddi yönü olduğu gibi psikolojik yönüde olan durumdur. Bu nedenle boşanma davaları diğer dava türlerine göre özel davalardır. Boşanma süreci hem tarafları hem kök aileleri hemde sosyal çevreyi etkileyecek süreçtir. Bu nedenledirki boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorunlardan biriside herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Komşularınız, aile bireyleriniz, yakınlarınız, daha önce boşanan kişiler bir anda  avukat gibi boşanma davasına yönelik fikir beyan ederek kendilerince yönlendirmede bulunmaktadırlar. 


Üstelik bu yönlendirmeler hata içeren boşanma yorumları nedeniyle boşanma sürecinde olan birçok kişi yanlış hukuki işlemler kurmakta ve buna bağlı olarak boşanma davalarında önemli hukuki mağduriyetler yaşamaktadırlar. 

Avukat yardımı bahsi geçen mağduriyetlere son verecek en büyük etken olacaktır. Zira boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun takibi en iyi şekilde yapılması gereken davalardır. Üstelik boşanma sürecinin vermiş olduğu telaşeyle yapılacak en küçük hata boşanma davasında hak kayıplarına neden olacaktır. Bu duruma ilişkin olarak da avukat yardımı dolayısıyla avukat seçimi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğunun çok fazla olması hata yapma olasılığını artırmaktadır. Bu kapsamda iyi düşünüp, sakin karar vererek doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki en iyi yönlendirme boşanma dava ve boşanma sürecini yönetecek olan avukat tarafından yapılacaktır.


Ankara Aile Mahkemeleri 


Aile Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemeler kanunlarımızda Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak isteyen taraflar veya avukatları yetki bölgelerinde bulunan Aile Mahkemelerine başvuru yaparak boşanma sürecini başlatmak zorundadırlar. Yetki bölgesinin yanlış seçilmesi süreci uzatacağı için avukat yardımı ile başvuru yapılması sürecin uzamamasını sağlayacaktır.

Ankara'da 2024 yılı itibariyle kırka yakın Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinde birside Ankara'da boşanma dava sayısının fazla olmasıdır, tabiki nüfus sayısının fazla olması aile mahkemesi sayısının fazla olmasına önemli başka bir etkenini oluşturmaktadır. 

Aile Mahkemeleri, Batı ve  Merkez Adliye (4 nolu ek hizmet) olmak üzere iki ayrı adliyede bulunmaktadır. İlçelerin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Çankaya, Keçiören, merkez adliyenin yetki sınırları içerisinde yer alırken, Etimesgut, Sincan ilçeleri ise Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisinde, Gölbaşı ilçesi ise Gölbaşı Aile Mahkemesi yetki sınırı içerisinde yer almaktadır. 


Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Nedir?


Boşanma davası avukatlık ücretleri 2024 yılı Türkiye Barolar Birliğince asgari olarak belirlenmektedir. Çalışacağınız avukat baronun belirlediği sınırlar içerisinde ücret talebini ön görüşmede tarafınıza bildirecektir. Ücretsiz boşanma dava takibi için avukatlık hizmeti bulunmamaktadır. Zira ücretsiz avukat yardımı sadece adli yardım almaya hak kazanmış vatandaşlarımızın yararlanacağı bir hizmettir. 

Ücretsiz avukat yardımı alabilmek için mal varlığınızın olmaması ve gelirinizin yoksulluk sınırı dahilinde olması gerekir. Bu şartları taşıyan örneğin Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız Ankara Barosu Adli Yardım Merkezine başvurmaları halinde yapılacak gelir incelemesi neticesinde mali durumları şartlara uygun ise ücretsiz olarak avukat yardımı alabilecek, kendilerine Ankara Barosu Adli Yardım Merkez listesine kayıtlı avukatlardan bir meslektaşımız belirlenen sıraya göre davayı takip etmek için görevlendirilecektir.


Boşanma Süreci ve Avukatın Rolü 


Boşanma, çiftlerin evlilik birliğini sonlandırmak için yasal bir süreçtir. Bu süreç genellikle duygusal ve hukuki karmaşıklıklar içerir. Boşanma sürecinde, avukatın rolü oldukça önemlidir. 

 

Boşanma sürecindeki en önemli adımlardan biri, boşanma dilekçesinin mahkemeye sunulmasıdır. Dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiğini bilecek tek kişi tarafların avukatı olacaktır. Avukatı dinlemeden veya kendi çabalarıyla hazırlanan dilekçelerle yola çıkmak hakların kaybedilmesiyle aynı anlamdadır. Ayrıca, çiftler arasındaki varlık bölüşümü, çocukların velayeti ve nafaka gibi konularda da avukatın rehberliği çiftler için hayati önem taşır.

 Boşanma sürecinde bir avukatı yol rehberi yapmak tarafların yasal haklarını koruyacaktır. Avukat her türlü süreçte müvekkilini bilgilendirir ve onu temsil eder. Müvekkillerin haklarını korumak, adil bir sonuca ulaşmak ve duygusal olarak zor bir süreçte destek olmak avukatların temel görevlerindendir. Boşanma avukatı rehber olarak görmeden aşılması çok zor bir süreçtir.

 

Yine duygusal boyutla düşünerek hata yapmaktan sizi avukatın yönlendirmesi kurtaracaktır. Kaldı ki avukatı bile yorucu süreçler oldukça sık görülmektedir. Avukatlar, yasal süreçleri anlamak ve müvekkillerin haklarını korumak için gereken bilgi ve deneyime sahiptirler. Bu nedenle boşanma sürecinde avukatı rehber almak danışmanlığına güvenmek çok önemlidir.

 


 

 

"Boşanma davası ve boşanma dava aşamalarına ilişkin detaylı bilgilere ve diğer makalelerimize internet sitemizde bulunan makaleler bölümünden de ulaşabilirsiniz". 

 


Boşanma Davalarına Yönelik Sık Okunan Yazılarımız

 

·       Boşanan Kadın Devletten Maddi Destek Alabilir Mi  

 

·       Psikolojik Şiddet Mağduru Muyum?  

 

·       Boşanmada Doğru Bilinen Yanlışlar 

 

·       Boşanmada Velayet Kime Verilir? 

 

·       Ankara aile mahkemeleri