Evlilik Sözleşmesi Nedir ?

.

Evlilik sözleşmesinde dikkat edilecek hususlar nedelerdir? Eşim evlilik sözleşmesi istiyor, Nafaka vermemek için evlilik sözleşmesi olur mu?  Evlilik sözleşmesinin hukuki geçerliliği nedir?  Evlilik sözleşmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?  Evlilik sözleşmesi örneği nasıl hazırlanır? Noterde evlilik sözleşmesi nasıl hazırlanır? Zorla imzalatılan evlilik sözleşmesi geçerli midir?  

 

Müvekkil ve takipçilerimizden sıkla gelen yukarıda bahsi geçen hususları aydınlatma amacıyla evlilik sözleşmesi üzerine ilgili yazımızı hazırlama zorunluluğu doğmuştur. Zira evlilik sözleşmesi halk arasında yanlış bilinen veya bilgi kirliliği nedeniyle yanlış algılanan bir sözleşme türüdür. 


Özelikle filim ve dizilerin de etkisiyle birçok kişi evlilik sözleşmesinin boşanmanın sonuçlarının nasıl olması gerektiği hususunda hazırlanacağını sanmaktadır. Oysa evlilik sözleşmesi evli veya evlenecek çiftlerin mal rejimin tasfiye şekline karar verecekleri bir sözleşmedir. Medeni kanunda ki adı mal rejimi sözleşmesidir, taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. 

 

  • Boşanma halinde eş nafaka ödemeyecektir,


  • Aldatma olması halinde eş tazminat ödeyecektir,


  • Boşanma halinde velayet belirtilen eş ’de olacaktır,


  • Evlendikten sonra çocuk yapılmayacaktır,


  • Evlendikten sonra sigara kullanılmayacaktır,


  • Boşanma kararı alındığında eş, davayı kabul edecektir gibi; 


Her türlü boşanmanın sonuçlarını ve evliliğin nasıl olması gerektiğini düzenleyen sözleşmeler Türk 

Hukuk sisteminde yok hükmündedir. Bu tür sözleşmeler yapılsa bile hukuki geçerliliği olmayacaktır. Dolayısıyla bu düşünceleri veya kuralları içeren evlilik sözleşmeleri bağlayıcı olmayacaktır.


Türk Hukuk Sisteminde Evlilik Sözleşmesi Neden Yapılamaz

 

Hukuk sistemimizde sözleşme serbestliği esas olsa dahi ilgili serbestliğin sınırları bulunmaktadır. Borçlar kanununa göre sözleşmeler;

 

  1. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz
  2. Kamu Düzenine aykırı olamaz
  3. Kişilik Haklarına aykırı olamaz
  4. Sözleşmenin konusunun imkânsız olamaz

 

Bu sınırlar dahilinde kamuoyunda anlaşılan evlilik sözleşmesi incelendiğinde evlilik kurumunun kamu düzenine ilişkin olması, evlilik kurumunun kanunda belirlenen hükümlere bağlı olması, evlilik kurumunun kişilik hakları içermesi karşında evliliğin devam ediş şekli veya boşanma halinde olacaklar hakkında sözleşme düzenlenemez, düzenlenen sözleşmeler de geçersizidir. Filim veya dizilerde boşanma veya evliliğin nasıl olacağına dair yapılan sözleşmelerin Türk Hukuk Sisteminde yeri yoktur.

 

Geçerli Bir Evlilik Sözleşmesi Nedir  ?

 

Evlilik sözleşmesinin medeni kanunumuzdaki karşılığı mal rejimi sözleşmesidir. Mal rejimi sözleşmesi evli cifler veya yeni evlenecek ciflerin evlilikleri sırasında edindikleri mal varlıklarının boşanma halinde tasfiyesinin hangi kurallara göre olacağının belirlenmesidir. Söz konusu kurallarının sınırlarını da medeni kanunumuz belirlemektedir. Buna göre;

 

·      Edinilmiş Mallara Katılma RejimiTMK madde 218’de düzenlenmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallara diğer eşin ortak olmasıdır.


·       Mal ayrılığı rejimi: TMK madde 242’de düzenlenmiştir. Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur. Yani evlilik birliği sırasında edinilen mallar kimin üzerinde kayıtlı ise o eş üzerinde kalmaya devam edecek, diğer eş boşanma halinde ilgili mal varlığından hak iddia edemeyecektir.


·       Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi: TMK madde 244’te düzenlenmiştir. Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi halinde eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.


·       Mal ortaklığı rejimi: TMK m. 256’da düzenlenmiştir. Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsamaktadır. Genel mal ortaklığı eşin kişisel malları dışındaki gelirleri kapsamaktadır. Eşlerden herhangi biri ortaklık malları üzerinde tak başına tasarrufta bulunamazlar.

 

Hukuk sistemimizde aksine sözleşme yapılmadıkça evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanacağı kabul edilmiştir. Aksine sözleşme yapılması hususu ise halk arasında anılış şekliyle evlilik sözleşmesini ifade eder. Yani evlilik sözleşmesiyle karar kılınacak husus yukarıda adı geçen mal rejimi türlerinden birisini eşlerin seçebilmesidir.  Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ayrıca taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da başvuru sırasında bildirebilirler. Yani hukuken geçerli mal rejimi sözleşmesi mal rejimi seçimini ifade etmektedir. Mal rejimin seçimini düzenleyen mal rejimi sözleşmesinin düzenleme şartları ise;


1.    Evlenmeden önce veya sonra noterde düzenleme ya da onaylama şeklinde olabilmektedir.

2.    Evlenme başvurusu esnasında hangi mal rejiminin seçildiğine ilişkin resmî memura yazılı bildirimde bulunulabilmektedir.

 

 

Özetle evlilik sözleşmesi halk arasında hatalı bilinmektedir. Evliliğin geleceğinin nasıl olması gerektiği ve boşanmaya bağlı olarak nafaka, tazminat gibi boşanmanın sonuçları üzerinde sözleşme hazırlanması mümkün değildir. Bu konuda hazırlanmış sözleşmelerde hüküm ifade etmeyecektir. Hukuka uygun olmadan hazırlanan sözleşmeler, imza altına alınmış olsa bile geçersiz sayılacaktır, hukuki tanımıyla yok hükmünde olacaktır.Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz