Yurtdışında Boşanmanın Türkiye'de Tanınması

.

Yurtdışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum. Bu durum müvekkillerimizce sıklıkla sorulmaktadır.  Bu durumun ortadan kalkması için Türkiye’de boşanmanın tanınması ve boşanmaya ilişkin hükümlerin tenfizi veya yargıya başvurmaksızın  yabancı mahkeme kararının nüfus kütüğüne işletilmesi gerekmektedir. Yani yurt dışında boşanılmış olunması, Türkiye’de de boşanıldığı anlamına gelmemektedir. 


Boşanma işleminin ülkemiz de geçerliliğini sağlamak için bahsi geçen dava açılmalı veya tescil işlemi  gerçekleştirilmelidir.


Tanıma tenfiz davası şekli bir davadır. Yurt dışında verilen kararın Türkiye’de geçerliliğini sağlar. Tanıma tenfiz davası yeni bir boşanma davası değildir. Boşanmayı gerektirir hususlar irdelenmez sadece yurt dışında verilmiş boşanma kararı ve hükümlerini Türkiye’de geçerli kılar. 


Tescil işleminde ise Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurulmaksızın tescili için yurtdışında Türkiye Cumhuriyetinin kararın verildiği yabancı ülkelerde bulunan büyükelçiliğine, başkonsolosluğuna veya konsolosluk ajanlığına, Türkiye'de ise İllerdeki  İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüğüne usulüne uygun başvuru formu ve başvuruda talep edilen evraklarla birlikte başvurulabilir. Ancak tescil işleminde dikkat edilmesi gereken  husus ise taraflardan sadece herhangi birisinin tek başına bizzat ya da vekili aracılığıyla müracaatı halinde belirtilen kararların Nüfus Kütüğüne işlenmesini söz konusu olmamasıdır.


İlgili dava açılmaz veya tescil yapılmaz  ise ülkemiz kayıtlarına göre halen evli olarak kabul edileceğinizden yeniden evlilik yapılması olanaksızdır. Ayrıca miras konusun ’dada önemli sorunlar yaşana bilecektir. 
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz