Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası

.

Yüksek yargının bildirdiği üzere evlilik insan psikolojisinin bir gereğidir. Hem kadının hem de erkeğin birbirine fizyolojik ve psikolojik olarak ihtiyacı vardır. İhtiyaçlar evlilik kurumunu oluşturmuştur. Bu kapsamda cinsel ilişkinin kurulamaması bir boşanma nedenidir. Eşin ilişkiye girmemesi boşanmak isteyen diğer eş tarafından boşanma nedeni yapılabilmektedir. Cinsel ilişkiden kaçınan eş durumun kanıtlanması halinde haksız bulunacaktır. Evlilikte cinsel ilişki yaşamamak aile mahkemesince kusur nedeni olarak görülecektir. Eşin cinsel ilişkiye girmemesi boşanma düşüncesini ortaya koyacak bu durum eşler arasında geçimsizliğe neden olacaktır. Cinsel ilişki kurmama nedeniyle boşanma evlikte sık rastlanan boşanma nedenleri arasındadır. Eşinin aylarca ilişkiye girmemesi eşler arası iletişim kopukluğu getirebileceği gibi eşin kendisinden tiksindiğini gibi düşüncelerin oluşmasına neden olabilecektir. Eşin cinsel ilişkiden kaçınmasına bağlı boşanma davalarını Yargıtay kararları ışığında inceleyecek olursak;

 

Yargıtay incelemesinde ;Taraflar, 20.4.2013 tarihinde evlenmişler, davacı-karşı davalı kadın 28.10.2013 tarihinde boşanma davası, davalı-karşı davacı erkek ise 13.11.2013 tarihinde karşı boşanma davası açmıştır. Tarafların evlilikleri süresince sağlıklı bir cinsel ilişki kuramadıkları yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Davacı-karşı davalı kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır. Cinsel ilişkiden kaçınanın davacı-karşı davalı kadın olduğuna dair bir delil de mevcut değildir. Bu halde, sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinde davalı- karşı davacı erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir. O halde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyleyken, delillerin takdirinde hataya düşülerek bu hatalı kusur belirlemesinin sonucu, davacı-karşı davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

Sağlıklı cinsel ilişkinin kurulamaması nedeni ileri sürülerek açılan boşanma davalarında aile mahkemesi öncelikli olarak cinsel ilişki kurulamayışındaki sebebi araştırılacaktır. Burada dikkat edilecek husus, ortaya konacak sebebin tedavisi mümkün olmayacak bir hastalıktan ileri gelip gelmeyeceğidir. Zira bu durum bir hastalıktan ileri geliyor ve tedavisi mümkün değil ise boşanma sebebi olsa da kusur olarak değerlendirilmeyeceğinden buna bağlı boşanma hükmü verilmeyecektir. Ancak taraflardan birisi kasti olarak veya tedavinden kaçınarak cinsel ilişkiden kaçınıyor ise bu durum kusur oluşturacağından boşanma hükmü kurulacaktır.


Cinsel Şiddet Boşanma Nedeni Midir? 


Karşı taraf üstünde kontrol ve güç oluşturmak amacı ile kişinin isteği dışında cinsel ilişkide bulunmak yada zararlı cinsel davranışlara zorlamak hukukumuzda cinsel şiddet olarak adlandırılır. Cinsel şiddet evli çitler arasında da geçerli bir durumdur. Bir eşin diğer eşi isteği dışında ilişkiye zorlaması, normal olmayan yoldan cinsel ilişki talebi evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede olgulardır. Bu eylemlerin tamamı birer boşanma nedenidir.  Kadına fiili livata yapmak suretiyle cinsel şiddet uygulanması, anormal cinsel ilişki talepleriyle cinsel şiddet uygulanması, eşi isteği olmaksızın cinsel ilişkiye zorlamak suretiyle cinsel şiddet uygulanması hususlarını Yargıtay birçok incelemesinde boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. 


Ayrıca bilerek sürekli olarak cinsel ilişkinden kaçınmak, cinsel yönden küçük düşürmek, cinsel hayatı başkalarına anlatmak gibi hususlarda Yargıtay kararları doğrultusunda cinsel şiddet olarak kabul edilmiştir.


Cinsel şiddet kanıtlanması oldukça güç bir boşanma nedenidir. Alınacak sağlık raporları, eşin bu konuda baskılarını doğrulayacak duyama dayalı olmayan tanık beyanları önemli kanıt yolları olacaktır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki kanıtlamayan hususların sadece dilekçede belirtilmesi hatalı bir yaklaşımdır, ayrıca hukuki sorumluluk doğuracaktır. Bu nedenle cinsel şiddet iddiası olan tarafın bu konuda avukat yardımı almadan hareket etmesi aleyhine sonuçlar doğurabilecektir.

 

Boşanma Aşamasındaki Eşe Mesaj


Yargıtay, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını kanuna aykırı bularak bozmuştur. "Sanığın cinsel içerikli mesajları cep telefonu aracılığıyla gönderdiği, Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesinin boşanma aşamasındaki eşlere ayrı yaşama imkanı tanıyıp, bu süreçte katılanın sanığın taciz içerikli eylemlerine açıkça rızasının bulunmadığının anlaşılması karşısında, üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçeyle beraatine hükmedilmesi kanuna aykırıdır."

Cinsel Sırların Açıklanması Boşanma Nedeni Midir?


Cinsel yaşam bilineceği üzere mahremiyet gerektirir. Eşlerden birinin cinsel mahremiyete ilişkin konuları kök aileler veya üçüncü şahıslarla paylaşması cinsel şiddet kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumun varlığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacağı için aile mahkemesi hakimi söz konusu davranışta bulunan eşi kusurlu bulacağından boşanma hükmü kuracaktır. 

 

Yine cinsel ilişki kurulamamasına yönelik sağlık sorunlarının üçüncü kişilere anlatılması veya bu sorunları eşi aşağılayıcı şekilde dile getirmek cinsel şiddet kapsamında yer alacak ve boşanma nedeni oluşturacaktır.


Ters ilişki talebi boşanma nedeni midir?


Ters ilişki doğal olmayan yolardan cinsel ilişki kurulmasını anlamına gelmektedir. Eşini doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlamak cinsel şiddet içeren bir davranış şeklidir ve boşanmayı gerektirir. Hayatın olağan akışına uygun olmayan cinsel taleplerin tamamı haklı boşanma nedeni oluşturacaktır.


Sperm sayısının yetersiz olması boşanma nedeni olur mu?


Sağlık açısından bir sorunu olmasa da cinsel ilişkiye girmekten kaçınan eş kusurludur ve bu durumun uzun süreli varlığı boşanma nedenidir. Sağlık açısından bir sorunun olması durumunda da tedaviden kaçınan veya tedaviyi geçiştiren eş kusurludur ve diğer eş açısından bu durum haklı boşanma nedeni oluşturacaktır. Yargıtay'ın genel uygulaması bu şekildedir. Peki erkek eşin sperm sayısının az olması halinde nasıl bir yol izlenmelidir? Yargıtay’ın genel kıstasını göz alacak olursak sperm sayısının az olması tek başına boşanma nedeni olmayacaktır. Zira bu durum bir sağlık sorunudur ve bu sorunun aşılıp aşılamayacağının tespiti ve eşin sorunu aşma konusunda tedavi olup olmadığı veya tedavinden kaçınıp kaçınmadığı hususlarını bir bütün olarak değerlendirmek gerekecektir. Unutulmamalıdır ki evlilik iyi günde ve kötü günde birliktelik esasına göre kurulmuştur. Bu halde eşin sağlık sorunun ve tedavisinin akıbetini bilmeden sırf sağlık sorunu var diyerek boşanma talebi kabul görmeyecektir.

 Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz