Sosyal Medya Boşanma Sebebi Mi?

.
 

İnstagram, facebook, twitter, tinder kayıtlarının boşanma davasında delil niteliği, hukuka uygun olarak elde edilmeleri ve bir vakıayı kanıtlar nitelikte olmaları koşuluyla kural olarak bulunmaktadır.  Bu nedenle sosyal medya üzerinden elde edilmiş delil kabiliyeti olan veriler boşanma davalarında kusur oluşturacak bir olayla karşımıza çıkabilmektedir. Sosyal medya dediğimiz facebook, instagram gibi kayıtlar kimi zaman aldatma vakıasını kanıtlayabildiği gibi kimi zaman ilgisizliği, küçük düşürücü davranışları, kimi zamanda güven sarsıcı durumların kanıtlanmasına delil oluşturmaktadır.

 

Sosyal medyanın hızla aramıza girmesiyle neredeyse herkes facebook, instegram, twitter gibi sosyal medya hesaplarına sahip olmaya başlamıştır. Hatta çocukların doğumuyla dahi ebeveynler onlar için facebook, instagram hesapları açmaktadır. 

Bu denli yoğun kullanıma bağlı olarak da sosyal yaşamının bir parçası olan evlilik kurumu içerisinde de sosyal medya kaynaklı çekişmeler kendisini göstermeye başlamıştır. Tarafımıza sık olarak; mahkemenin instagram kayıtlarını isteyip istemeyeceği, savcılıktan instagram kayıtlarına ulaşıla bilmesi, tinder üyeliğinin kusur oluşturup oluşturmaması, sosyal medyada bekar olarak tanınmanın sonuçları, takipçi sayısının fazla olmasının kusur sayılması gibi birçok soru gelmektedir. 


Esasında yukarıda bildirdiğimiz her soru kendi içerisinde değerlendirmelidir. Zira sosyal medyanın kullanım şekli kişiye özgü hal alabilmektedir. Örneğin bir eş, eşinin facebook, instegram gibi sosyal medyalarda sıkça zaman geçirmesini sorun olarak görmezken başka bir eş için bu durum ciddi sorun olabilir veya bir eş için sosyal medyada bekar görünmek sorun olmazken başka bir eş için ciddi bir sorun oluşturabilmektedir. Bu halde her olay yakınan tarafın durumdan rahatsızlığına göre değerlendirilebileceği gibi olayın oluşturduğu sorunları da irdelemek gerekir. Yani instagram, facebook gibi hesaplarda kişinin kendisini bekar tanıtmasının veya çok zaman geçirmesinin doğurduğu sonuçlar evlilik birliğinde ortak hayatı çekilmez kılıp kılmadığı önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma davalarında sosyal medyanın etkisi bazı durumlarda devamlılık sonucu oluşur. Süreklilik arz etmeyen münferit durumlardan sonuç çıkarmak olanaksızdır. Örneğin eşiniz tek bir gün veya birkaç gün sosyal medyada yoğun zaman geçirdi diye ilgili eşi ilgisizlikle suçlamak mümkün değildir.  Bu nedenle yaşadıklarınızın hukuki anlamı olup olmadığını belirlenmesi için profesyonel yardım alınması büyük önem arz etmektedir. Facebook, instagram kayıtlarının ve sonuçlarının delil niteliğini bilmeden açılacak boşanma davalarından sonuç alınması olanaksız olabileceği gibi hukuki hak kayıpları da yaratabilir. Bu nedenle facebook, instagram gibi sosyal medya verilerinin boşanmayı gerektirir niteliği ve hukuki delil oluşturup oluşturmayacağı iyi bilinmelidir.Sosyal medya verilerinin boşanma davasında kusur oluşturması hususunu gelen sorulara göre cevaplayacak olursak;

 

Instagram Facebook da bekar olarak tanıtmak boşanma sebebi mi?

Adı geçen sosyal medya iletişim ortamlarında açılacak hesaplarda evli olduğu halde kendisini bekar olarak göstermek ve buna bağlı yeni arkadaşlık ilişkisi aramak ebetteki boşanma nedeni olacaktır. Zira gerek facebook gerek instagram gerekse benzeri uygulamalar aynı zamanda yeni arkadaşlıklar getirebilecek unsurlar taşımaktadır.  Bu hususta özellikle dikkat edilmesi gereken konu başka birisiyle ilişkiye açık olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunulmasıdır. Kişinin kendisini bekar olarak tanıtması da bu duruma karine teşkil edebilecektir. Özellikle bu duruma ilişkin paylaşımlarda yapılması güven sarsıcı bir davranış olarak boşanma gerekçesi oluşturacaktır. Evli olup sosyal medyada kendisini bekar olarak tanıtan eş Yargıtay tarafından da kusurlu bulunulmuştur. 

 

Davacı kocanın internette kendisini bekar olarak tanıtarak bir başka kadınla görüşmek suretiyle güven sarsıcı davranışlar içine girmesi kusur nedendir.

 

Görüleceği gibi Yargıtay bu durumların varlığını kusur olarak değerlendirmektedir. Son günlerde medyada bu konuda yanıltıcı haberler çıkmaktadır. Zira Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu bir karar yanlış yorumlanarak bekar olarak tanıtmanın kusur oluşturmadığına yönelik haberler yapılmaktadır. Ancak karar incelendiğin de Yargıtay ilgili konuda vermiş olduğu kararında bekar olarak tanıtmak vakıasının usulüne yönelik davaya dahil edilmediği için reddine karar vermiştir.  Konunun esasına yani sosyal medyada bekar olarak tanıtmanın sonuçları üzerinde bir karar değildir.  Boşama davasında ister bu konuda ister başka bir boşanma gerekçesinde konunun usulüne uygun yargıya taşınmaması ebetteki kabul edilemeyecektir. Zira hukuk belirli kurallara dayanır, hak kayıplarına uğramamak adına ilgili kurallar dahilinde yakınmalar davaya sunulmalıdır. Özetle Facebook’ta ‘evli’ yerine ‘bekar’ yazmak başka bir ilişkiye açık algısı oluşturacağı için boşanma gerekçesi olacaktır.

 

Telefon Bağımlılığı Boşanma Sebebi Sayılır Mı?

 

Facebook, ınstagram, twitter gibi sosyal medya uygulamaları üzerinde gereğinden fazla vakit geçirmek kişiyi sosyal hayattan koparacağı gibi evlilik yaşantısı içerisinde de evliliğin gerektirdiği sorumluklardan uzaklaşılmasına neden olabilecektir. Bu halde karşımıza ilgisiz eş kavramı çıkacaktır. Sosyal medya bağımlılığına bağlı olarak eş ve çocuklarına ilgisiz kalan eş boşanma davasında kusurlu görülecektir.

Yargıtay bir kararında eşin sürekli internete girmesi ve facebook isimli sosyal paylaşım sitesini aşırı olarak kullanmasını boşanma nedeni olarak değerlendirmiştir.

 


Mahkeme ınstagram kayıtlarını isteyebilir Mi?

 

Boşanma davalarına bakmakla görevli aile mahkemeleri konun esasını ilgilendiren hukuka uygun her türlü belge ve bilgiyi toplaya bilecektir. Ancak sosyal medya kayıtlarının toplanmasındaki esas sorun instagram veya facebook gibi sosyal medya sağlayıcılarının yurt dışı kaynaklı olmaları nedeniyle mahkemeye kayıt verilerini sunamamalarından ileri gelmektedir. Bu nedenle yurt dışı kaynaklı Whatsapp, facebook, instagram gibi sağlayıcılardan şimdilik veri alınamamaktadır.

 

Savcılıktan ınstagram kayıtlarına ulaşılabilir Mi?

 

Eşlerden gelen soruların çoğunluğunda boşanma davası açılmadan savcılık kanalıyla sosyal medya kayıtlarına ulaşılıp ulaşılamayacağı olmaktadır. Burada bilinmesi gereken esas konu savcılık başvurularının ceza hukukuna ilişkin olmasıdır. Ceza hukukuna ilişkin olmayan hiçbir durum için savcılığa başvuru yapılamayacaktır. Boşanma hukukunu ilgilendiren olay ve vakıalara savcılık kanalıyla ulaşılması olanaksızdır. Bu nedenle boşanma davasını ilgilendiren ceza hukukuna ilişkin olmayan sosyal medya verilerine ulaşmak için savcılık başvurusu yapmak hukuksuz bir işlemdir, sonuç alınması olanaksızdır.

 

Takipçi Sayısının Fazla Olması Kusur Mu?

 

Sosyal medya iletişim aracı olan facebook, instagram, twitter vb. hesaplar üzerinde kişilerin takipçisi veya arkadaşı bilineceği üzere olmaktadır. Takipçi veya arkadaş sayısının fazlalığı tek başına boşanma gerekçesi oluşturmaz zira bu durum güven sarsıcı bir durum oluşturması beklenemez, bu nedenle sırf bu gerekçe tek başına boşanma davasında kusur olamaz. Yargıtay bu konuda vermiş olduğu kararında; “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle bir kişinin köyde yaşaması ve facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu bu kişinin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemez” olarak değerlendirerek duruma ışık tutmuştur.

 Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz