Anlaşmalı Boşanma Davası

.
Evlilikleri en az bir yıl sürmüş tarafların boşanma ve sonuçları üzerinde anlaşması halinde açılacak dava, uygulamada anlaşmalı boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar kanunun çizdiği sınırlara bağlı kalmak üzere serbest iradeleriyle boşanma ve sonuçları üzerinde anlaşma sağlayabilmektedirler. 

Tarafların anlaşmaya varması halinde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?


Anlaşmalı boşanma davası kesinleşinceye kadar tarafların söz konusu anlaşmadan vazgeçmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma dava sözleşmesinin imzalanması veya sözleşmeye yönelik duruşmanın yapılmış olması vazgeçmeye engel  teşkil etmemektedir. Vazgeçmedeki temel kıstası davanın kesinleşip, kesinleşmediğidir. Davanın nasıl kesinleşeceğine yönelik yazımıza linkten ulaşabilirsiniz. 

Konuyla İlgili Yargı Kararları;

Davacı kadın tarafından zina ve evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak boşanma davası açılmış olup, davalı tarafın cevap dilekçesi sunduğu, davacı tarafın cevaba cevap verme süresi içerisinde tarafların anlaşmaları üzerine mahkemece Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiş ve hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyeci yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde boşanma davasının "çekişmeli boşanma davası" olarak görülmesi gerekir.

Boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" olarak görülmesi gerekir.Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Dava, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine dayalı olarak açılmış, davalı ön inceleme duruşmasına gelmemiş, davacı kadın ise ön inceleme duruşmasında davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilmesini talep etmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünden oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" olarak görülmesi gerekir.

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz