Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

.

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?


Boşanan kadınların hakları boşanma sürecine girmiş tarafların sıklıkla merak ettikleri konudur. Tarafların haklarını bilmesi ve hukuki haklarını buna göre oluşturması önem arz etmektedir. Zira boşanma beraberinde taraflara birtakım haklarda getirmektedir. Kanuni hakları bilmemek veya yanlış bilmek tarafların mağduriyetine neden olabilecek bir durum teşkil etmektedir. Bilgi kirliliği olarak tanımlaya bileceğimiz yanlış bilinen haklar nedeniyle boşanma davalarında hak kayıpları oluşmaktadır. Hakların yanlış bilinmesi sonucu hak kayıpları yaşayan, hakkını alma konusunda önemli sorunlar yaşamış olan birçok vatandaşımız bulunmaktadır. 

Hukuk, hak arama özgürlüğünde belli kurallara dayanan bir mecra olduğu için bu kurallara uyulmaması veya yanlış uyulması halinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğura bilmektedir. Hak kaybı dediğimiz bu durum kişileri haklıyken haksız duruma bile getirebilmektedir. Bu nedenle boşanma davasının açılmasında profesyonel yardım almak hakların korunmasını sağlayacak en önemli unsur olacaktır.

 

 

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte en temel hak ayrı yaşama hakkıdır. Boşanma dava tarihi itibariyle tarafları ayrı yaşama hakkını elde ederler.  Unutulmaması gereken konu fiilen ayrı yaşama hakkının olması tarafların sadakat yükümlülüğüne son vermeyecek olmasıdır. 

 


Boşanma davasıyla birlikte gündeme gelecek bir diğer hak velayet hakkıdır. Velayet müşterek çocuğun korunması ve temsil edilmesi anlamı taşıyan bir haktır. En temel kıstasıyla çocuğun yüksek menfaatini sağlayabilecek tarafa velayet hakkı tanınmaktadır. Çocuğun yaşı ve ihtiyaçları yüksek menfaatinin sağlanmasının gerekçesini oluşturmaktadır. Velayet hakkını alamayan taraf açısından doğacak bir diğer hak çocukla kişisel ilişki kurulması hakkı olacaktır. Aile mahkemesi velayet hakkı tanımadığı tarafa yine belli zaman aralıklarında çocuğuyla görüşebileceği gün ve saatleri belirleyecektir. 

 

Boşanma davasıyla birlikte gündeme gelecek bir diğer haklar tedbir hakları olarak değerlendirilebilir. Tedbir hakları kapsamında;

 

·      Aile konutunun kadın eşe özgülenmesi,

·      Tedbir Nafakası,

·      Tedbir Velayeti,

·      Şartları gerektirir her türlü koruyucu haklar, 


Aile mahkemesi hakimince değerlendirilecek ve boşanma davası devamı sırasında gerekli ara kararlar kurulacaktır.


Tedbir hakları boşanma davasının devam ettiği sürece koruyucu haklardır. 6284 numaralı yasadan kaynaklanan haklar kapsamında şiddet tehdidinin varlığı halinde de gerekli koruma tedbirleri alına bilecektir. 


 

Boşamada Mali Haklar


 

Boşanma davası beraberinde bir takım mali sonuçlar da getirmektedir. Boşanma davası nedeniyle boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.  Aile mahkemesi tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alarak maddi ve manevi tazminata hükmedebilecektir.

 


Ziynet Hakkı 


 

Uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan dava türü de ziynet davalarıdır. Ziynet Arapça kökenli bir sözcük olup hediye edilen değerli eşya anlamına gelir. Taraflara evlenme merasimleri sırasında hediye edilen altın, para, vb. kıymetli eşyalar ziynet alacağı davasının konusunu oluşturur. Uygulamada kişisel eşyanın iadesi davası olarak tanımlanan ziynet alacağı davasının temel prensibi alacağın iade edilmesini gerektirir yasal şartların oluşup oluşmadığıdır. Bu husus yani iadeyi gerektirecek yasal şartlar gerçekleşmiş ise eşyanın kimin kişisel malı olduğuna yönelik tespit sonrası dava kabul edilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgilere buradanulaşabilirsiniz.

 

 

Mehir Hakkı 

 


Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir alacağına yönelik kanunda bir düzenleme yoktur ancak uygulamada mehir senedinin varlığı halinde dava konusu yapılabilmektedir. Medeni kanunda evlenmenin boşanmayla sonuçlanması halinde mehir gibi bir yaptırım yer almamaktadır. Ancak evlilik akdi sırasında yerel adetlere göre hazırlanmış ve hukukun aradığı niteliklere haiz bir mehir senedi var ise durum alacak hakkı doğurmaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgiye  buradan  ulaşabilirsiniz

 


Çeyiz Alacağı Hakkı 


 

Boşanma sonucu çeyiz eşyalarının aynen iadesi veya değerlerinin ödenmesi için eşyayı elinde bulunduran eşe karşı alacak davası açılması mümkündür. Çeyiz, gelin için hazırlanan eşya anlamı taşımaktadır ve kişisel mal niteliğindedir. Bu nedenle boşanma ile birlikte aynen iadesi bu mümkün değil ise değerinin nakden iadesi gerekecektir. Tabi ki bu durumu sağlayacak yasal şartlarında oluşması davanın temel kıstası olacaktır.

 

 

Mal rejiminden Kaynaklı Haklar

 


Mal rejiminden kaynaklı alacak hakları boşanmanın gerçeklemesinden sonra gündeme gelecektir. Mal rejiminden kaynaklı alacak hakları katkı – katılma– değer artış alacağı olarak belirlenmiştir. Evlilik birliği süresince edinilmiş ve kişisel mal niteliği taşımayan tüm mal varlıkları boşanmanın gerçekleşmesiyle paylaşıma tabi olacaktır. Bu konularda talebi olan eş mal rejiminden kaynak alacak davası açabilecektir.


Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.

Yorum Yaz