Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

.
Anlaşmalı boşanma davası açıla bilmesi için öncelikle tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmış olması, başka bir deyişle ortak kararlara varmış olması gerekmektedir. 


Uygulamada sıklıkla gördüğümüz sorun, tarafların boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmadan, anlaşmalı boşanma davası açıp, sonuçların mahkeme tarafından düzenleneceğini beklemeleridir. Bu durum mağduriyete neden olacaktır.  Zira anlaşmalı boşanma davasında mahkeme, tarafların bu taleplerini kabul etmeyecektir. Bu nedenle dava açmadan önce boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşma sağlanmış olması gerekmektedir. 


Boşanmanın sonuçlarına gelecek olur isek öncelikle çocuk var ise çocuğun velayeti hususunda karara varılmalı ve diğer tarafın çocukla olan şahsi ilişkisi düzenlenmelidir. Bu aşamada avukat yardımı etkili olacaktır. Zira çocuk ile kişisel ilişkinin düzenlenmesi hususu profesyonel yardım gerektiren bir durumdur. Çocuğun yaşı, gelişimi, eğitim durumu gibi birçok kıstas değerlendirilerek sonuca varılmalıdır.   


Bu aşamadan sonra nafaka konusunda uzlaşı sağlanmalıdır. Nafaka; tarafların sosyal ekonomik durumuna ve nafaka alacaklısının ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu konuda da avukat yardımı lehedir zira nafaka, uzun yıllar boyunca tarafları sorumlu olacağı hukuki bir durumdur. Gelişi güzel karar verilmesi gelecekte mağduriyetlerin yaşanmasına neden olacaktır. 


Son olarak taraflar boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşmaya varmalıdır. Ziynet evlilik içeresinde edinilmiş mallar, tazminat talepleri bu aşamada değerlendirilmelidir.

Yorumlar (0)

Bu yazı yoruma kapalıdır.

Yorum Yaz