Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir Mi?

.

Adli tatil mahkemelerin dinlenme dönemleri olarak tanımlanabilir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz günü başlar, 31 Ağustos günü sona erer. Adli tatilde kanunun belirlediği belli dava ve işler görülür. Adli tatilde görülebilecek işler kanunda aşağıdaki şekilde sırlanmıştır;


  1. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma 
  2. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
  3. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
  4. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
  5. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
  6. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
  7. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
  8. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
  9. Çekişmesiz yargı işleri.
  10. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar   verilen dava ve işler.Görüleceği üzere adli tatil, yargının tamamen durması anlamı taşımaz.  Belli yargısal işlemler devam etmektedir. Adli tatilde, dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri yapılır.Adli tatil döneminde dava açılması, davalara cevap verilmesi ve dilekçeler aşamasının takibi mümkündür. Adli tatilde boşanma davası veya herhangi bir dava açma yasağı yoktur. Bu nedenle adli tatil süresince boşanma davası açılabilir. Adli tatili döneminde adliyelerin tamamen tatile girdiği anlayışı yanlıştır. Boşanma davası açacak kişilerin adli tatil dönemini beklemesi zaman kaybına neden olacaktır. Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası da açılabilir. Ancak davanın görülmesinde ivedi bir durum yok ise duruşma günü adli tatil döneminden sonra belirlenecektir.

 

Cevap süresi adli tatile denk gelirse

 

Adli tatilde boşanma davasının açılmasının mümkündür. Yani adli tatil de boşanma davasının açılamayacağı yanlış bilinen bir durumundur. Adli tatilde duran süreler yukarıda bildirdiğimiz iş ve davalar dışındaki tüm süreleri kapsar. Bu halde adli tatilde açılan boşanma davasına cevap süreside duracaktır. Bununla birlikte boşanma davasına karşı dava açma süresi ve boşanma davasına itiraz etme süreleri de duran süreler arasında yer alır. 

 

Yani eşiniz tarafınıza adli tatil süresi içerisinde boşanma davası açmış ve boşanma dava dilekçesi tarafınıza hukuka uygun şekilde tebliği edilmiş ise bu dilekçeye karşı cevap verme süresi olan 2 haftalık süreç adli tatil nedeniyle duracaktır. Ayrıca adli tatilin hemen öncesinde açılan boşanma dava dilekçesinin tarafınıza adli tatil içerisinde tebliğ edilmesi halinde de yine davaya cevap verme süresi duracaktır. 

 

Adli tatil içerisinde duran cevap verme süresinin yeniden başlaması adli tatil sonrasına denk gelecektir. Önemle belirtmek gerekir ki adli tatilde cevap veya karşı dava açma süresinin durması cevap verme süresinin başlamayacağı anlamı taşımaz bu halde sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Yani adli tatil içerisinde tebliğ edilen dava dilekçesine cevap süresi adli tatilinin bitimini takip eden bir hafta içerisinde dolacaktır. Hak kaybına uğramamak adına avukat yardımıyla hareket etmek kişilerin lehlerine olacaktır. Zira gerek bilgi kirliği gerek hukukun kuralarının anlaşılmasının profesyonellik istemesi karşında avukat yardımı hak kayıplarını engelleyecek tek yol olacaktır.


Adli tatilde boşanma davası görülür mü? 


Adli tatilde boşanma davası açılması mümkündür ama duruşma süreci olmayacaktır. Adli tatil boyunca duruşma yapılmayacaktır. Ancak duruşma yapılmayacak olması davanın açılmasını anlamsız kılacak bir durum değildir. Zira ister adli tatilde ister normal iş döneminde denk gelen zaman aralığında boşanma davası açılacak olsun duruşması dilekçeler aşamasından sonra olacaktır. Dilekçeler aşamasının da 3-4 aylık süreçte tamamlandığı düşünüldüğünde adli tatilde duruşma yapılmayacak olması fark oluşturmayacaktır.  Bu gerekçeyle çekişmeli dava açacak tarafların duruşma yapılmayacak olmasını davanın görülmeyeceği anlamına getirmesi çok yanlıştır. Normal zamanda açılmış çekişmeli boşanma davaları gibi duruşma süresi dilekçeler aşmasını takiben üç veya dört ay sonunda belirlenecektir. Duruşmanın yapılması yeni açılmış çekişmeli boşanma davalarında dilekçeler aşmasının sonunda olduğu gerçeği karşında bu durumun boşanma davasının açılmasına engel olarak görülmesi yanlış olacaktır.

 

Adli tatilde anlaşmalı boşanma davasının durumu çekişmeli boşanma davasından farklılık arz eder zira adli tatilde anlaşmalı boşanma davasının görülmesi belirli şartlarda mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının adli tatilde görülmesinin öncelikli şartı ivedi bir durumun varlığıdır. İvedi bir durumun var ise nöbetçi aile mahkemesi anlaşmalı boşanmayı kabul etmektedir. Anlaşmalı boşanmanın adli tatilde görüle bilmesini sağlayan bir diğer etken nöbetçi mahkeme hakiminin dava kabul etmesidir. Bazı aile mahkemesi hakimleri nöbetçi oldukları dönemde anlaşmalı boşanma davası almaktadır. Bu halin varlığı halinde de adli tatil sürecinde anlaşmalı boşanma davası sonuçlanabilecektir.


  

      


Yorumlar (0)

Bu yazı yoruma kapalıdır.

Yorum Yaz