Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?

.

Adli tatil mahkemelerin dinlenme dönemleri olarak tanımlanabilir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz günü başlar, 31 Ağustos günü sona erer. Adli tatilde kanunun belirlediği belli dava ve işler görülür. Adli tatilde görülebilecek işler kanunda aşağıdaki şekilde sırlanmıştır;


1.    İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma.


2.    Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.


3.    Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.


4.    Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.


5.   Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.


6.   İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.


7.    Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.


8.    Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.


9.    Çekişmesiz yargı işleri.


10.Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.


Görüleceği üzere adli tatil, yargının tamamen durması anlamı taşımaz.  Belli yargısal işlemler devam etmektedir. Adli tatilde, dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri yapılır.


Adli tatil döneminde dava açılması, davalara cevap verilmesi ve dilekçeler aşamasının takibi mümkündür. Adli tatilde boşanma davası veya herhangi bir dava açma yasağı yoktur. Bu nedenle adli tatil süresince boşanma davası açılabilir. Adli tatili döneminde adliyelerin tamamen tatile girdiği intibası yanlıştır. Boşanma davası açacak kişilerin adli tatil dönemini beklemesi zaman kaybına neden olacaktır. Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası da açılabilir. Ancak davanın görülmesinde ivedi bir durum yok ise duruşma günü adli tatil döneminden sonra belirlenecektir.


  

        Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer


Yorumlar (0)

Bu yazı yoruma kapalıdır.

Yorum Yaz